Danh sách liệt sỹ

NGÀY GIỖ LIỆT SỸ HÔM NAY (09/09 ÂL)

 

STT

Liệt sỹ

Quê quán

Hy sinh

1

Kim Môn, Hải Hưng

08/10/1970

2

Định Thành, Thiệu Yên, Thanh Hóa

17/10/1980

3

Chuyên Ngoài, Duy Tiên, Hà Nam

10/10/1978

4

Hợp Thành, Triệu Sơn, Thanh Hóa

14/10/1983

5

Vĩnh Phú

08/10/1970

6

Hải Phòng

30/10/1968

7

Hà Tĩnh

30/10/1968

8

Phú Hoà, Gia Lương, Bắc Ninh

10/10/1978

9

Hà Tây

30/10/1968

 

Tổ
quốc
ghi
công

Tham gia sự kiện
  •   96 người đã chia sẻ trang này

Lưu bút

 

Cộng đồng chia sẻ mới nhất

ledinhhoa2009
ledinhhoa2009 chia sẻ cảm xúc với liệt sỹ Lê Đình Thuật
29/09/2014 09:08

Tây ninh ngay 29/09/2014

ledinhhoa2009
ledinhhoa2009 chia sẻ cảm xúc với liệt sỹ Lê Đình Thuật
29/09/2014 09:07

tTaay ninh ngay 29/9/2014

ledinhhoa2009
ledinhhoa2009 chia sẻ cảm xúc với liệt sỹ Lê Đình Thuật
29/09/2014 09:05

Tây ninh ngày 29/09/2014

ledinhhoa2009
ledinhhoa2009 chia sẻ cảm xúc với liệt sỹ Lê Đình Thuật
29/09/2014 09:03

Ngĩa trang Thành Phỗ Tây Ninh ngày 29/09/2014

trongtrung.vo
trongtrung.vo chia sẻ cảm xúc với liệt sỹ Võ Kim Thao
24/09/2014 04:05

Tưởng nhớ chú, người mà cháu chưa từng được nhìn thấy mặt

Cộng đồng tri ân mới nhất

VIDEO TƯ LIỆU