Tiêu điểm

Phần mộ viếng thăm nhiều nhất

Hà Huy Hiếu Mộ liệt sỹ:
Hà Huy Hiếu
Đang cập nhật Mộ liệt sỹ:
Nguyễn Văn Kiến
Đang cập nhật Mộ liệt sỹ:
Võ Thuần Nho
Nguyễn Văn Sái Mộ liệt sỹ:
Nguyễn Văn Sái
Nguyễn Xuân Giai Mộ liệt sỹ:
Nguyễn Xuân Giai

NGÀY GIỖ LIỆT SỸ HÔM NAY (30/06 ÂL)

 

STT

Liệt sỹ

Quê quán

Hy sinh

1

Từ Sơn, Tiên Sơn, Bắc Ninh

03/08/1978

2

Đức Trương, Đức Thọ, Nghệ Tĩnh

17/8/1974

3

Số 12 Ngõ điền, Hà Nội

03/08/1978

4

Đăng Cương, Thu Bảng, Hải Phòng

1/8/1970

5

Tỉnh Hải, Tĩnh Gia, Thanh Hóa

1/8/1970

6

Tân Khánh, Thanh Liêm, Hà Nam Ninh

1/8/1970

7

Dương Hà, Gia Lâm, Hà Nội

1/8/1970

8

Trung Hải, Gio Linh, Quảng Trị

1/8/1970

9

Ninh Tiến, Gia Khánh, Hà Nam Ninh

1/8/1970

10

Tân Lập, Lập Thạch, Vĩnh Phú

1/8/1970

11

Từ Sơn, An Thụy, Hải Phòng

1/8/1970

12

Tương Giang,Tiên Sơn, Hà Bắc

1/8/1970

13

Yên Lam, Trấn Yên, Hoàng Liên Sơn

1/8/1970

14

Phú Điền,Nam Sách, Hải Hưng

12/8/1969

15

Tân Hưng, Vĩnh Bảo, Hải Phòng

1/8/1970

16

Phố Vườn hoa, T.X.Thanh Hoá, Thanh Hóa

3/8/1978

17

Song Hồ, Thuận Thành, Bắc Ninh

03/08/1978

18

Xuân Dương, Thường Xuân, Thanh Hóa

1/8/1970

19

Thái Sơn,Thái Ninh, Thái Bình

12/8/1969

20

Hòa Bình, Tây Sơn, Nghĩa Bình, Khác

10/8/1980

21

Thọ Thái,Thái Ninh, Thái Bình

12/8/1969

22

Đồng Tâm, Tất Tạt, Hà Tây

1/8/1970

23

Dũng Phong, Kỳ Sơn, Hà Sơn Bình

1/8/1970

24

Đinh Lênh, Lê Chân, Hải Phòng

17/8/1974

25

Tứ Xuyên,Tứ Kỳ, Hải Hưng

12/8/1969

26

Thanh Phú,Vũ Thư, Thái Bình

12/8/1969

27

Đại Đồng,Yên Dũng, Hà Bắc

12/8/1969

28

Tân Việt, An Thụy, Hải Phòng

03/08/1978

30

Thanh Cương,Thanh Hà, Hải Hưng

12/8/1969

31

Hưng Đạo, Kiến Thụy, Hải Phòng

12/8/1969

32

Liên Am, Vĩnh Bảo, Hải Phòng

1/8/1970

33

Tân Hiệp, Lái Thiêu, Sông Bé

7/8/1964

34

Lộc Vượng, Ngoại Thành, Hà Nam Ninh

1/8/1970

35

Hà Tây

03/08/1978

36

Hoằng Giang, Hoằng Hóa, Thanh Hóa

12/8/1969

37

Thanh Như, Thanh Chương, Nghệ An

03/08/1978

38

Giao Thạnh, Thạnh Phú, Bến Tre

12/8/1969

39

Cẩm Phú, Cẩm Giàng, Hải Hưng

12/8/1969

40

Quảng Tiến, Quảng Xương, Thanh Hóa

12/8/1969

41

Điện Ngọc, Điện Bàn, QN,ĐN

12/8/1969

42

Dũng Phong, Kỳ Sơn, Hà Sơn Bình

1/8/1970

43

Quảng Lưu, Quảng Xương, Thanh Hóa

1/8/1970

44

Võ Miếu,Thanh Sơn, Vĩnh Phú

1/8/1970

45

Quảng Tường, Quảng Xương, Thanh Hóa

1/8/1970

46

Đại Hà, An Thụy, Hải Phòng

1/8/1970

47

Cương Lập, Tân Yên, Hà Bắc

12/8/1969

48

Yên Bái

12/08/1969

49

An Đức,Ninh Giang, Hải Hưng

1/8/1970

50

Lam Mẫu,Lục Nam, Hà Bắc

1/8/1970

51

Cẩm Đàn, Sơn Động, Hà Bắc

1/8/1970

52

Cẩm Vũ, Cẩm Giàng, Hải Hưng

12/8/1969

53

An Bình, Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh

1/8/1970

54

Máng Điệp, Yên Lãng, Vĩnh Phú

12/8/1969

55

Đại Đồng, An Thụy, Hải Phòng

1/8/1970

56

Tiền Tiến,Thanh Hà, Hải Hưng

12/8/1969

57

Thụy Dương,Thụy Anh, Thái Bình

12/8/1969

58

Hưng Đạo,Tứ Kỳ, Hải Hưng

1/8/1970

59

Xuân Thắng, Thọ Xuân, Thanh Hóa

3/8/1978

60

Việt Hưng, Gia Lâm, Hà Nội

5/8/1986

61

Hoa Thành, Yên Thành, Nghệ An

01/8/1970

62

Quỳnh Lưu, Nho Quan, Ninh Bình

20/8/1971

63

Thanh Lương, Vĩnh Bảo, Hải Phòng

17/8/1974

64

Trung Thành, Phổ Yên, Bắc Thái

12/8/1969

65

Nam Nghĩa, Nam Đàn, Nghệ Tĩnh

12/8/1969

66

Nam Nghĩa, Nam Đàn, Nghệ Tĩnh

12/8/1969

67

Văn Khê, Yên Lãng, Vĩnh Phú

17/8/1974

68

Sơn Hùng,Thanh Sơn, Vĩnh Phú

12/8/1969

69

Ngọc Xá, Quế Võ, Hà Bắc

1/8/1970

70

Khoan Dụ,Lạc Thủy, Thái Bình

1/8/1970

71

Nghĩa Hội, Nghĩa Đàn, Nghệ An

03/08/1978

72

Yến Tiến, ý Yên, Nam Định

03/08/1978

73

Vũ Nghĩa, Vũ Tiên, Thái Bình

1/8/1970

74

Tân Phú,Thanh Sơn, Vĩnh Phú

1/8/1970

75

Yến Khương, Lang Chánh, Thanh Hóa

1/8/1970

76

Hà Tây

03/08/1978

77

Lê Hồng,Thanh Miện, Hải Hưng

1/8/1970

78

Thất Tùng, Kinh Môn, Hải Dương

03/08/1978

79

Dương Minh Châu, Tây Ninh

03/08/1978

80

Quốc Tuấn, An Hải, Hải Phòng

1/8/1970

81

Hùng Cường,Kim Động, Hải Hưng

1/8/1970

82

Quế Hạ, Kim Bôi, Hà Tây

03/08/1978

83

An Khê,Phù Dực, Thái Bình

1/8/1970

84

Đông Huy,Đông Quang, Thái Bình

20/8/1971

85

Văn Phương, Nho Quan, Hà Nam Ninh

1/8/1970

86

An Giáp, Tứ Kỳ, Hải Hưng

12/8/1969

87

Tâm Phương,Thao Thuỷ, Vĩnh Phú

29/7/1973

88

Vỉnh Thịnh, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa

1/8/1970

89

Thanh Sơn, Tĩnh Gia, Thanh Hóa

1/8/1970

90

Thủy Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng

03/08/1978

91

Đại Hà, An Thụy, Hải Phòng

1/8/1970

92

Hồng Thái,Kiến Xương, Thái Bình

1/8/1970

93

Tân Kỳ, Tứ Kỳ, Hải Hưng

12/8/1969

94

An Hoài, Hoài Nhơn, Khác

10/8/1980

95

Cấp Tiến, Tiên Lãng, Hải Phòng

03/08/1978

96

Minh Tân, Nam Sách, Hải Hưng

1/8/1970

97

Cao Viện, Thanh Oai, Hà Sơn Bình

1/8/1970

98

Phong Phú, Phong Điền, Thừa Thiên Huế

20/8/1971

99

Phong Phú, Phong Điền, Thừa Thiên Huế

20/8/1971

100

Nhân Huệ,Chí Linh, Hải Hưng

1/8/1970

101

Tam Đảo, Vĩnh Phúc

03/08/1978

102

Long Khánh, Cai Lậy, Tiền Giang

1/8/1970

103

Yên Trì,Ý Yên, Hà Nam Ninh

26/7/1976

104

Bù Muồi, Hướng Hoá, Quảng Trị

12/8/1969

105

Hiệp Hòa, Vĩnh Bảo, Hải Phòng

1/8/1970

106

Đưc Tùng, Đức Thọ, Hà Tĩnh

22/8/1979

107

Thanh Lâm, Yên Lãng, Vĩnh Phú

12/8/1969

108

Quảng Bình,Kiến Xương, Thái Bình

1/8/1970

109

Thiệu Hoà, Thiệu Hoá, Thanh Hóa

03/08/1978

110

Hải Yên, Hải Trung, Thanh Hóa

1/8/1970

111

Thụy Lâm,Thụy Anh, Thái Bình

1/8/1970

112

An Thái,Phú Dục, Thái Bình

12/8/1969

113

Dũng Phong, Kỳ Sơn, Hà Sơn Bình

1/8/1970

114

An Phong, Hòa An, Khác

10/8/1980

115

Thanh Khuyên, Thanh Chương, Nghệ An

03/08/1978

116

Vũ Thư, Thái Bình

03/08/1978

117

Thái Hòa,Khoái Châu, Hải Hưng

1/8/1970

118

Cộng Hòa,Tứ Kỳ, Hải Hưng

12/8/1969

119

Đại Đồng,Tứ Kỳ, Hải Hưng

1/8/1970

120

Liên Trung, Đan Phượng, Hà Tây

1/8/1970

121

Chí Hòa, Duyên Hà, Thái Bình

12/8/1969

122

Hưng Long, Hưng Nguyên, Nghệ An

13/8/1931

123

Hoàng Hà, Hoàng Hoá, Thanh Hóa

17/08/1974

124

Tiền Phong, Đà Bắc, Hà Sơn Bình

1/8/1970

125

Thanh Hương, Thanh Liêm, Hà Nam Ninh

1/8/1970

126

Bàu Giãn,Lập Thạch, Vĩnh Phú

12/8/1969

127

An Lầu, Phù Dực, Thái Bình

1/8/1970

128

Minh Hương,Kiến Xương, Thái Bình

1/8/1970

129

Kiến Quốc,Kiến Thụy, Hải Phòng

1/8/1970

130

Trường Sơn, An Thụy, Hải Phòng

1/8/1970

131

Đồng Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa

12/8/1969

132

Diễn Hải, Diễn Châu, Nghệ An

03/08/1978

133

Hoằng Đạt, Hoằng Hóa, Thanh Hóa

1/8/1970

134

Đại Hòa, Kiến Thụy, Hải Phòng

1/8/1970

135

Vĩnh Thành, Vĩnh Yên, Vĩnh Phú

1/8/1970

136

Giao Long, Xuân Thủy, Hà Nam Ninh

1/8/1970

137

Trùng Phú, Trùng Khánh, Cao Bằng

12/8/1969

138

Cửu Cao,Châu Giang, Hải Hưng

12/8/1969

139

Vĩnh An, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa

12/8/1969

140

Hà Kỳ,Tứ Kỳ, Hải Hưng

12/8/1969

141

Môn Sơn, Con Cuông, Nghệ An

22/8/1979

142

Đông Kinh,Khoái Châu, Hải Hưng

1/8/1970

143

Phùng Tiến, Nam Đàn, Nghệ An

03/08/1978

144

Hùng Hòa, Tiểu Cần, Cửu Long

1/8/1970

145

Ấp Rầy, Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh

1/8/1970

146

Tân Tiến,Yên Thế, Hà Bắc

12/8/1969

147

An Thái,An Thụy, Hải Phòng

1/8/1970

148

Mỹ Phúc, Nam Định, Hà Nam Ninh

12/8/1969

149

Cảm xá, bá Thước, Thanh Hóa

10/08/1980

150

Nam Hồng, Nam Ninh, Nam Hà, Nam Định

12/08/1969

151

Nam Hồng, Nam Ninh, Hà Nam Ninh

12/8/1969

152

Tứ Cường, Thanh Miện, Hải Hưng

12/8/1969

153

Hòa Bình,Tiên Hưng, Thái Bình

1/8/1970

154

Cát Tràng, An Thụy, Hải Phòng

1/8/1970

155

Tân Thành, Vụ Bản, Hà Nam Ninh

12/8/1969

156

Đặng Cường, An Hải, Hải Phòng

1/8/1970

157

Nam Dương, Nam Trực, Hà Nam Ninh

1/8/1970

158

Nhân La, Kim Động, Hưng Yên

1/8/1970

159

Thu Phong, Kỳ Sơn, Hà Sơn Bình

1/8/1970

160

Tân Sơn Nhì, Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh

1/8/1970

161

Đông Minh,Tiền Hải, Thái Bình

1/8/1970

162

Hiếm Nam, Kim Động, Hải Hưng

1/8/1970

163

Minh Tân, Nam Sách, Hải Hưng

12/8/1969

164

Yên Sơn, Quốc Oai, Hà Sơn Bình

1/8/1970

165

Hải Lâm, Hải Lăng, Quảng Trị

12/8/1969

166

Vĩnh An, Vĩnh Bảo, Hải Phòng

1/8/1970

167

Nhân đạo, Tam Đảo, Vĩnh Phúc

03/08/1978

168

Chí Tân, Khoái Châu, Hải Hưng

1/8/1970

169

Yên Trị, Yên Thủy, Hà Sơn Bình

12/8/1969

170

Yên Trì, Yên Thủy, Hòa Bình

12/8/1969

171

Đà Sơn, Đô Lương, Nghệ An

3/8/1978

172

Hưng Long, Hưng Nguyên, Nghệ An

13/8/1931

173

Đam Liên, Vĩnh Bảo, Hải Phòng

1/8/1970

174

Chính Nghĩa, Kim Đặng, Hải Hưng

1/8/1970

175

Bản Lý, Lý Nhân, Hà Nam Ninh

1/8/1970

176

Vân Trực,Lập Thạch, Vĩnh Phú

1/8/1970

177

Thọ Hải, Thọ Xuân, Thanh Hóa

1/8/1970

178

Đỗ Thành, Yên Thành, Nghệ An

03/08/1978

179

Hàng Giang, Thị xã, Hải Hưng

12/8/1969

180

Yên Chính, Mường Yên, Sơn La

20/8/1971

181

Nga Mỹ, Nga Sơn, Thanh Hóa

12/8/1969

182

An Mỹ, Quỳnh Phụ, Thái Bình

12/8/1969

183

Đại An, Văn Quán, Cao Lạng

1/8/1970

184

Minh Tân,Kiến Xương, Thái Bình

1/8/1970

185

Định Giang, Gia Khánh, Ninh Bình

12/08/1969

186

Ninh Giang, Gia Khánh, Hà Nam Ninh

12/8/1969

187

Hạ Tằng, Thạch Thất, Hà Tây

1/8/1970

188

Hải Vân, Như Xuân, Thanh Hóa

1/8/1970

189

Xuân Phong, Kỳ Sơn, Hòa Bình

12/8/1969

190

Kỳ Thọ, Kỳ Anh, Hà Tĩnh

1/8/1970

191

Quang Trung,Kiến Xương, Thái Bình

1/8/1970

192

Nghi Tiến, Nghi Lộc, Nghệ An

03/08/1978

193

Văn Tố, Tứ Kỳ, Hải Hưng

12/8/1969

194

Bắc Sơn, Ân Thi, Hải Hưng

29/7/1973

195

, Móng Cái, Quảng Ninh

1/8/1970

196

Phú Lâm, Triệu Sơn, Thanh Hóa

03/08/1978

197

Hưng Đạo, Hiệp Hòa, Hà Bắc

1/8/1970

198

Sơn Lư, Quan Hóa, Thanh Hóa

12/8/1969

199

Nam Đồng,Nam Sách, Hải Hưng

12/8/1969

200

Lộc Hưng, Trảng Bàng, Tây Ninh

12/08/1969

201

Chi Phương,Tiên Sơn, Hà Bắc

1/8/1970

202

Tiến Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa

12/8/1969

203

Đội 3, Nghi tiến, Nghi Lộc, Nghệ An

03/08/1978

204

Sơn Tây, Hương Sơn, Hà Tĩnh

03/08/1978

205

03/08/1978

206

Quảng Vọng, Quảng Xương, Thanh Hóa

1/8/1970

207

Vĩnh Minh, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa

1/8/1970

208

Dũng Tiến, Vĩnh Bảo, Hải Phòng

1/8/1970

209

Việt Thuận, Vũ Thư, Thái Bình

03/08/1978

210

Vĩnh An, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa

12/8/1969

211

Xuân Hoà, Bảo Yên, Khác

03/08/1978

212

Đại Tiến, QuảngHoà, Cao Bằng

20/8/1971

213

Sài Sơn, Quốc Oai, Hà Tây

12/8/1969

214

TT.Mỹ Phước, Bến Cát, Bình Dương

2/8/1951

215

Bình Định,Kiến Xương, Thái Bình

1/8/1970

216

Tân Sơn Nhì, Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh

1/8/1970

217

Đông Xuân, Lương Sơn, Hà Sơn Bình

1/8/1970

218

Thái Bảo, Gia Lương, Hà Bắc

1/8/1970

219

Khánh Thủy, Yên Khánh, Hà Nam Ninh

12/8/1969

220

Vĩnh Khi, Lạng Giang, Hà Bắc

12/8/1969

221

An Hoà, An Hải, Hải Phòng

12/8/1969

222

Tân Lập,Luc Ngạn, Hà Bắc

1/8/1970

223

Nam Hồng, Tiền Hải, Thái Bình

03/08/1978

224

Mỹ Đức, An Lão, Hải Phòng

1/8/1970

225

Vĩnh An, Vĩnh Bảo, Hải Phòng

1/8/1970

226

An Tịnh, Trảng Bàng, Tây Ninh

03/08/1978

227

Hà Sơn Bình (Hà Tây, Hòa Bình), Khác

29/07/1973

228

Thiệu Thịnh,Thiệu Yên, Thanh Hóa

1/8/1970

229

Nam Dung, Quan Hóa, Thanh Hóa

1/8/1970

230

Nguyễn Trãi, An Thụy, Hải Phòng

1/8/1970

231

Văn Phương, Nho Quan, Hà Nam Ninh

1/8/1970

232

Đô Lương,Cẩm Khê, Vĩnh Phú

1/8/1970

233

Chiến Thắng, Yên Lãng, Vĩnh Phú

12/8/1969

234

Hợp Thành, Thiệu Hóa, Thanh Hóa

12/8/1969

235

Thụy Chính,Thái Thụy, Thái Bình

20/8/1971

236

Thái Thượng, Thái Ninh, Thái Bình

20/8/1971

237

Phú Xuân, Thọ Xuân, Thanh Hóa

3/8/1978

238

Phú thịnh, Kim Động, Hưng Yên

03/08/1978

239

Yên Lương, Ý Yên, Hà Nam Ninh

12/8/1969

240

Thạch Đồng,Thạnh Thủy, Vĩnh Phú

1/8/1970

241

Kiệt Sơn, Thanh Sơn, Vĩnh Phú

1/8/1970

242

Phùng Hưng,Khoái Châu, Hải Hưng

1/8/1970

243

Phong Vân, Ba Vì, Hà Tây

03/08/1978

244

Yên Thượng, Kỳ Sơn, Hà Sơn Bình

12/8/1969

245

Sơn đà, Ba Vì, Hà Tây

03/08/1978

246

Diên Hồng,Kim Động, Hải Hưng

1/8/1970

247

Kim Chung, Hoài Đức, Hà Tây

1/8/1970

248

Yên Thủy,Thanh Trì, Hà Nội

12/8/1969

249

Yên Thủy, Thanh Trì, Hà Nội

12/8/1969

250

Xuân Thái, Như Xuân, Thanh Hóa

1/8/1970

251

Thọ Xương, TX Bắc Giang, Bắc Giang

03/08/1978

252

Ngọc Xá,Quế Võ, Hà Bắc

1/8/1970

253

Phú Tuyên, Quảng Chính, Thanh Hóa

12/8/1969

254

Thị Vân,Lâm Thao, Vĩnh Phú

1/8/1970

255

Đà Gia,Lục Ngọn, Hà Bắc

1/8/1970

256

Diển Thọ, Diễn Châu, Nghệ An

20/8/1971

257

Tân Tiến, Chương Mỹ, Hà Sơn Bình

1/8/1970

258

Tiên Lương,Cẩm Khê, Vĩnh Phú

1/8/1970

259

Số 54 K67, Ba Đình, Hà Nội

1/8/1970

260

Thanh Phúc, Thanh Trì, Thái Bình

12/8/1969

261

Đại Thịnh,Yên Lãng, Vĩnh Phú

12/8/1969

262

Xuân Lộc,Thanh Thủy, Vĩnh Phú

12/8/1969

263

Xuân Thành, Thọ Xuân, Thanh Hóa

12/8/1969

264

An Phụ,Kinh Môn, Hải Hưng

12/8/1969

265

Vân Côn, Hoài Đức, Hà Tây

29/7/1973

266

Ba Vì, Hà Tây

03/08/1978

267

Hưng Long, Hưng Nguyên, Nghệ An

20/8/1971

268

Tháng Tám, Móng Cái, Quảng Ninh

1/8/1970

269

Hợp Đức, An Thụy, Hải Phòng

1/8/1970

270

Đức Hợp,Kim Động, Hải Hưng

1/8/1970

271

Thuỵ Việt, Thái Thụy, Thái Bình

03/08/1978

272

Quảng Phong, Quảng Xương, Thanh Hóa

1/8/1970

273

Chu Minh, Phú Xuyên, Hà Sơn Bình

12/8/1969

274

Hoằng Cát, Hoằng Hóa, Thanh Hóa

1/8/1970

275

Số 32 B Phố Mê Linh, Mê Linh, Hải Phòng

03/08/1978

276

Thiệu Dương, Thiệu Hóa, Thanh Hóa

12/8/1969

277

Bạch Đằng, Tiên Lãng, Hải Phòng

1/8/1970

278

Hưng Nha, Tam Nông, Phú Thọ

03/08/1978

279

Tứ Dân,Khoái Châu, Hải Hưng

17/8/1974

280

My Tâm, Yên Lạc, Vĩnh Phú

12/8/1969

281

Đồng Tâm, Tất Tạt, Hà Tây

1/8/1970

282

Hưng Đạo, An Thụy, Hải Phòng

1/8/1970

283

Hoằng Tiến, Hoằng Hóa, Thanh Hóa

1/8/1970

284

Hoằng Tiến, Hoằng Hóa, Thanh Hóa

1/8/1970

285

Bồ Sau, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

03/08/1978

286

12/8/1969

287

Lê Hồ, Kim Thanh, Hà Nam

03/08/1978

288

Hồng Long, Nam Đàn, Nghệ Tĩnh

17/8/1974

289

Quan Ban, Cẩm Phả, Quảng Ninh

1/8/1970

290

Lâm Khê, Khoái Châu, Hải Hưng

1/8/1970

291

Liên sơn, Gia Viễn, Ninh Bình

03/08/1978

292

Số nhà 35, Hàng bột, Hà Nội

03/08/1978

293

Hùng Thắng, Tiên Lãng, Hải Phòng

1/8/1970

294

Đoàn Kết, Chương Mỹ, Hà Sơn Bình

12/8/1969

295

Nghi Phong, Nghi Lộc, Nghệ Tĩnh

12/8/1969

296

Cộng Hòa,Nam Sách, Hải Hưng

1/8/1970

297

Bắc Hải,Kiến Xương, Thái Bình

12/8/1969

298

Vũ Lại,Vũ Tiên, Thái Bình

1/8/1970

299

Cộng Lạc, Quế Võ, Hà Bắc

12/8/1969

300

Yên Trường, Yên Định, Thanh Hóa

12/8/1969

301

Yên Đường, Yên Định, Thanh Hóa

12/8/1969

302

Cẩm Sơn, Cẩm Xuyên, Nghệ Tĩnh

17/8/1974

303

Thanh Phú,Vũ Thư, Thái Bình

12/8/1969

304

Mê Linh,Yên Lạng, Vĩnh Phú

12/8/1969

305

Tiên Hưng, Vĩnh Bảo, Hải Phòng

1/8/1970

306

Thiệu Quang, Thiệu Yên, Thanh Hóa

1/8/1970

307

Xuân Đường, Khác

3/8/1978

308

Đông Hương, Đông Sơn, Thanh Hóa

12/8/1969

309

Minh Đức, Tiên Lãng, Hải Phòng

20/08/1971

310

Quảng Hà, Quảng Xương, Thanh Hóa

12/8/1969

311

Gia Lâm, Hà Nội

03/08/1978

312

Yên Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội

1/8/1970

313

Bản Lầu, Mường Khương, Hoàng Liên Sơn

1/8/1970

314

Thái Thủy, Thái Thụy, Thái Bình

12/8/1969

315

Tân Dương Văn, ứng Hoà, Hà Tây

20/8/1971

316

Yên Quí, Yên Đại, Thanh Hóa

12/8/1969

317

Quảng Định, Quảng Xương, Thanh Hóa

17/8/1974

318

Quảng Lưu, Quảng Xương, Thanh Hóa

12/8/1969

319

Hòa Bình,Kiến Xương, Thái Bình

1/8/1970

 

Tổ
quốc
ghi
công

Tham gia sự kiện
  •   95 người đã chia sẻ trang này

Cộng đồng chia sẻ mới nhất

anhbui
anhbui chia sẻ cảm xúc với liệt sỹ Bùi Trọng Lộ
24/07/2014 03:24

Cha yêu quý!
Con tới thăm cha và báo ba tin vui: Cháu Hương đã đạt 26 điểm thi ĐHBK Hà nội rồi, cả nhà vui lắm cha ạ, Con thay mặt con rể và các cháu báo tin với cha mẹ. Lại sắp 27/7 rồi, lại muốn khóc, nhớ cha mẹ nhiều nhiều lắm. Bà và Cha mẹ có khỏa không, hãy luôn ở bên chúng con nhé. Yêu và nhớ vô cùng. Những lúc như này và vào những ngày tháng 7 này thật không muốn.... Thôi con Kính chào Cha, con gái của cha.

vannam4444
vannam4444 chia sẻ cảm xúc với liệt sỹ Nguyễn Minh Quang
23/07/2014 12:30

con xin cảm ơn chú Lê Mạnh Hùng đã giúp gia đình con trong việc xác nhận liệt sĩ Nguyễn Minh Quang!Dù là gia đình con còn gặp nhiều khó khăn ,chưa biết rõ cách làm giấy tờ nhưng con cũng xin thay mặt gia đình cám ơn chú ạ!
Và chú ơi xin cho con lại địa chỉ face book,địa chỉ email của chú nếu chú đọc được những dòng này nhé ạ! Con và gia đình xin cảm ơn chú rất nhiều ạ!

tranthihoa.1982
tranthihoa.1982 chia sẻ cảm xúc với liệt sỹ Trần Văn Diễn
13/07/2014 09:48

Lại một tháng 7 nữa lại về- một mùa tri ân nữa lại tới .Bác cùng các đồng đội vẫn mãi sát cánh bên nhau ở chiến trường xưa xa xăm nào đó . Biết tới khi nào chúng cháu và gia đình mới được thắp một nén hương lên phần mộ của bác ????

anhbui
anhbui chia sẻ cảm xúc với liệt sỹ Bùi Trọng Lộ
05/07/2014 06:39

Cha kính yêu!
Hôm nay là húy nhật cha, chúng con xin kính dâng tấm nhang thơm cầu bình an gửi Cha. Con và 2 cháu vẫn đang ở Hà nội, sáng nay là buổi thi cuối của cháu Hương. Con cám ơn Cha mẹ đã độ cho cháu sức khỏe, bình tĩnh làm bài, ngày hôm qua cháu thi tốt cha mẹ ạ. Môn Toán chỉ còn 2 câu để đạt điểm 9,10. Môn Vật Lý sai không nhiều, có một câu sai buồn cười và đáng tiếc Cha à, cháu tìm ra kết quả là 8 nhưng điền vào bài là 88, về cháu xem nháp khi trao đổi với bạn và cháu phát hiện ra, nhưng cả nhả vẫn cười vui vẻ động viên, cơ bản con thấy cháu cũng thoải mái. Con rất vui vì cháu không ốm và tinh thần tốt, đấy mới là điều cơ bản nhất Cha nhỉ. Tối qua con cho cháu uống viên an thần thảo dược, cháu ngủ ngon, giờ đã vào phòng thi rồi. Con biết Cha luôn bên cạnh chúng con, Cha độ cho cháu Cha nhé. Chiều nay chúng con về nhà, Cha đi cùng chúng con sau đo ra thăm nhà mới nữa. Thương yêu và nhớ rất nhiều, con gái của Cha.

anhbui
anhbui chia sẻ cảm xúc với liệt sỹ Bùi Trọng Lộ
04/07/2014 07:45

Cha!
Mai là ngày húy nhật của cha rồi, con xin dâng tấm nhang thơm tưởng nhớ khôn nguôi. Năm nay con xin được làm muộn vào buổi chiều cha nhé, vì hôm nay và mai con đang đưa cháu Hương đi thi. Cha mẹ khôn thiêng hẫy phù hộ, độ trì cho cháu của cha bình tĩnh, tự tin , sáng suốt làm bài, sở cầu như ý đỗ đạt đại học Bách khoa Hà nội cha mẹ nhé Chẳng hiểu sao con bồn chồn lắm, đêm qua cháu và con đều không ngủ được, xin cha mẹ độ trì cho trưa nay và tối cháu Hương an ổn ngủ ngon để có sức khỏe làm bài. Thật thèm được trong vòng tay Người biết bao. Điều ước nho nhoi chẳng bao giờ thành hiện thực, biết mà không đành lòng, Cha con them hơn bao giờ hết được gọi một tiếng này. Ước muốn khôn nguôi. Cha mẹ hai Người có khỏe không, Cha thay con chăm bà và mẹ nhé Nhớ nhớ đến quặn thắt lòng. Con gái nhỏ.

Cộng đồng tri ân mới nhất

ledanganh1970
ledanganh1970 thắp nến liệt sỹ Nguyễn Xuân Giai
25/07/2014 08:56
ledanganh1970
ledanganh1970 dâng hoa liệt sỹ Nguyễn Xuân Giai
25/07/2014 08:56
ledanganh1970
ledanganh1970 thắp hương liệt sỹ Nguyễn Xuân Giai
25/07/2014 08:55
thuynong
thuynong dâng hoa liệt sỹ Nguyễn Xuân Phi
25/07/2014 03:33
thuynong
thuynong thắp hương liệt sỹ Nguyễn Xuân Phi
25/07/2014 03:33

VIDEO TƯ LIỆU