Tiêu điểm

Phần mộ viếng thăm nhiều nhất

Hà Huy Hiếu Mộ liệt sỹ:
Hà Huy Hiếu
Đang cập nhật Mộ liệt sỹ:
Nguyễn Văn Kiến
Đang cập nhật Mộ liệt sỹ:
Võ Thuần Nho
Nguyễn Văn Sái Mộ liệt sỹ:
Nguyễn Văn Sái
Nguyễn Xuân Giai Mộ liệt sỹ:
Nguyễn Xuân Giai

NGÀY GIỖ LIỆT SỸ HÔM NAY (23/08 ÂL)

 

STT

Liệt sỹ

Quê quán

Hy sinh

1

Thượng Xá, Cẩm Khê, Vĩnh Phú

30/9/1972

2

Bình Định, Gia Lương, Hà Bắc

30/9/1972

3

Tây Ninh

24/09/1978

4

Phú Ân Nam, Diên Khánh, Khánh Hòa

11/10/1952

5

Xuân Sơn, Đô Lương, Nghệ An

14/10/1930

6

Thạnh Phú Đông, Giồng Trôm, Bến Tre

10/10/1963

7

Triệu Độ, Triệu Phong, Quảng Trị

30/9/1972

8

Xuân Bài, Thọ Xuân, Thanh Hóa

26/9/1967

9

Cam Thuỷ, Cam Lộ, Quảng Trị

8/10/1955

10

Nam phúc, Nam Đàn, Nghệ An

18/09/1984

11

Khánh Dương, Tam Điệp, Hà Nam Ninh

01/10/1980

12

Nhị Bình, Châu Thành, Tiền Giang

04/10/1969

13

Vĩnh Thái, Vĩnh Linh, Quảng Trị

7/10/1966

14

Thanh Hóa

30/9/1972

15

08/10/1974

16

Triệu Lăng, Triệu Phong, Quảng Trị

25/9/1948

17

Tân Ba,Sông Bé, Bình Dương

30/9/1972

18

Đông Lương, Đông Hà, Quảng Trị

10/10/1963

19

Phú Lương, Gia Lương, Khác

1/10/1980

20

Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị

14/10/1949

21

Gia Vương, Gia Viễn, Hà Nam Ninh

30/9/1972

22

Nhân Sơn, Đô Lương, Nghệ An

04/10/1931

23

Hữu Đạo, Châu Thành, Tiền Giang

07/10/1966

24

Hải Ninh, Tĩnh Gia, Thanh Hóa

23/9/1970

25

An Tịnh, Trảng Bàng, Tây Ninh

23/09/1970

26

Triệu Đại, Triệu Phong, Quảng Trị

30/9/1953

27

Hợp Hưng, Vụ Bản, Hà Nam Ninh

11/10/1971

28

Triệu Lăng, Triệu Phong, Quảng Trị

25/9/1948

29

Đà Sơn, Đô Lương, Nghệ An

18/9/1984

30

Thắng Lợi, Trùng Khánh, Cao Lạng

11/10/1971

31

Thạch Kim, Thạch Hà, Hà Tĩnh

14/10/1968

32

Mỹ Phước, Long Xuyên, An Giang

24/9/1978

33

Triệu Lăng, Triệu Phong, Quảng Trị

25/9/1948

34

Quảng Lộc, Quảng Điền, Thừa Thiên

11/10/1971

35

Diển Thịnh, Diễn Châu, Nghệ An

11/10/1971

36

Khánh Thành, Yên Khánh, Ninh Bình

26/9/1967

37

Dưỡng Điềm, Châu Thành, Tiền Giang

23/09/1970

38

Tân Dân, Ba Vì, Hà Sơn Bình

30/9/1972

39

Đại Đồng,Yên Dũng, Hà Bắc

11/10/1971

40

Phú Xuân, Thứ Trì, Thái Bình

14/10/1968

41

Long Phước,Long Thành, Đồng Nai

14/10/1968

42

Long An, Châu Thành, Tiền Giang

18/09/1946

43

Triệu Lăng, Triệu Phong, Quảng Trị

25/9/1948

44

Triệu Lăng, Triệu Phong, Quảng Trị

25/9/1948

45

Đức Thành, Yên Thành, Nghệ An

30/9/1972

46

Tân Thành,Biên Hòa, Đồng Nai

11/10/1952

47

Gia Viễn, Ninh Bình

26/9/1967

48

24/09/1978

49

Hải Thượng, Hải Lăng, Quảng Trị

30/9/1953

50

Quang Châu, Việt Yên, Hà Bắc

7/10/1966

51

Thế sơn, Hà Toại, Trung Sơn, Thanh Hóa

24/09/1978

52

Cẩm Thạch, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

8/10/1974

53

Quỳnh Hậu,Quỳnh Lưu, Nghệ Tĩnh

7/10/1985

54

Yên Thắng, Yên Mô, Ninh Bình

30/9/1972

55

Trùng Khánh, Vụ Bản, Hà Nam Ninh

7/10/1966

56

Trung Khánh, Vụ Bản, Hà Nam Ninh

7/10/1966

57

Bình Trưng, Châu Thành, Tiền Giang

04/10/1969

58

Thanh Ngọc, Thanh Chương, Nghệ An

24/09/1978

59

24/09/1978

60

Quỳnh Đôi,Quỳnh Lưu, Nghệ An

30/9/1972

61

đông Hải, Quỳnh Phụ, Thái Bình

24/09/1978

62

Đại Liêm, Thanh Liêm, Nam Hà

30/9/1972

63

Thượng Sơn, Đô Lương, Nghệ An

18/9/1965

64

Quỳnh Liên, Quỳnh Lưu, Nghệ An

4/10/1969

65

Cẩm Thủy, Thanh Hóa

19/9/1973

66

Long Hưng, Châu Thành, Tiền Giang

11/10/1971

67

Bắc Sơn,Tiên Hưng, Thái Bình

23/9/1970

68

Triệu Lăng, Triệu Phong, Quảng Trị

25/9/1948

69

Đôn Thuận, Trảng Bàng, Tây Ninh

04/10/1969

70

Nam Thắng,Tiền Hải, Thái Bình

11/10/1971

71

Chòm Ních, Cơ Rốt, CPC

23/9/1970

72

Thanh Khê, Thanh Chương, Nghệ An

30/9/1972

73

Đức Thành, Yên Thành, Nghệ An

30/9/1972

74

Viễn Sơn, Bắc Thái

14/10/1968

75

Ngọc xá, Quế Võ, Bắc Ninh

05/10/1977

76

Hoà Bình, Vĩnh Lộc, Sóc Trăng

10/10/1963

77

Hà Ngọc, Trung Sơn, Thanh Hóa

24/09/1978

78

Hà Nam Ninh

23/09/1970

79

Lê Sơn,Tân Kỳ

30/9/1972

80

Quỳnh Thắng

23/9/1970

81

Lê Bình, Thanh Miện, Hải Hưng

7/10/1966

82

Nam Hoà, Nam Đàn, Nghệ An

26/9/1967

83

Tân Trường, Tĩnh Gia, Thanh Hóa

11/10/1971

84

Ninh Điền, Châu Thành, Tây Ninh

11/10/1971

85

Phú Lệnh, Can Lộc, Hà Tĩnh

23/9/1970

86

Văn Sơn, Triệu Sơn, Thanh Hóa

24/09/1978

87

Vượng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh

30/9/1972

88

Xuân Hòa, Thọ Xuân, Thanh Hóa

11/10/1971

89

Hưng Thông,Hưng Nguyên, Nghệ An

24/9/1978

90

Trung Hải, Gio Linh, Quảng Trị

14/10/1968

91

Diễn Hùng, Diễn Châu, Nghệ An

24/09/1978

92

24/09/1978

93

Phú Xuân, Thư Trì, Thái Bình

14/10/1968

94

Liên Khê, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

30/9/1972

95

Mỹ Phong, T P. Mỹ Tho, Tiền Giang

30/09/1972

96

Đồng Tâm, Đông Thiệu, Thanh Hóa

24/09/1978

97

Trưng Vương, Việt Trì, Vĩnh Phú

8/10/1974

98

Thụy Vật, Thái Thụy, Thái Bình

30/9/1972

99

Quỳnh Hậu, Quỳnh Lưu, Nghệ Tĩnh

14/10/1968

100

Yên Thọ, ý Yên, Hà Nam Ninh

18/09/1984

101

Hải Phòng

05/10/1977

102

Nam Tân, Nam Đàn, Nghệ An

4/10/1969

103

Văn Thành, Yên Thành, Nghệ An

30/9/1972

104

Xuân Cẩm, Hiệp Hòa, Hà Bắc

7/10/1966

105

Tráng Sơn, Đô Lương, Nghệ An

18/09/1984

106

Dương Minh Châu, Tây Ninh

24/09/1978

107

Định Long, Yên Định, Thanh Hóa

30/9/1972

108

diễn tháp, diễn châu, Nghệ An

24/9/1978

109

Hòa Bình,Tiên Hưng, Thái Bình

11/10/1971

110

Yên Khang, ý Yên, Hà Nam Ninh

14/10/1968

111

Thọ Xuân, Thanh Hóa

1/10/1980

112

Đồng Văn,Thanh Chương, Nghệ Tĩnh

5/10/1977

113

Đại Phong, Phong Thuỷ, Lệ Thuỷ, Quảng Bình

14/10/1968

 

Tổ
quốc
ghi
công

Tham gia sự kiện
  •   96 người đã chia sẻ trang này

Cộng đồng chia sẻ mới nhất

ledinhhoa2009
ledinhhoa2009 chia sẻ cảm xúc với liệt sỹ Lê Đình Thuật
14/09/2014 09:52

LIỆT SỸ : LÊ ĐÌNH THUẬT

ledinhhoa2009
ledinhhoa2009 chia sẻ cảm xúc với liệt sỹ Lê Đình Thuật
14/09/2014 09:49

NGHĨA TRANG LIỆT SỸ CHÂU THÀNH - THỊ XÃ - TÂY NINH

nvdongqn
nvdongqn chia sẻ cảm xúc với liệt sỹ Nguyễn Quang Vinh
12/09/2014 12:17

Ông chú ơi, nhận được thông tin của ông ai cũng rất vui và xúc động, nhất là ông cháu (anh trai ông), ông cháu đang rất muốn vào để đưa ông chú về quê nhà. Cháu sẽ sắp xếp thời gian để đưa ông cháu vào đón ông về.

catd135
catd135 chia sẻ cảm xúc với liệt sỹ Trần Đình Tâm
04/09/2014 03:12

Nhận được thông tin của ông cháu và mọi người trong nhà vui lắm. Từ lâu cháu đã có mong muốn tìm ông. Khi nào xác định chính xác vị trí cả nhà sẽ đưa ông về nhà xum họp . Cháu sẽ có kế hoạch sớm nhất vào thăm ông. Ông linh thiêng phù hộ chỉ đường cho cháu.

anhbui
anhbui chia sẻ cảm xúc với liệt sỹ Bùi Trọng Lộ
27/07/2014 01:16

Cha kinh yêu!
Sang nay con về làng dự lễ KN 27/7, giờ về viết thư gui cha, hôm qua con và các cháu về nghĩa trang xa viếng cha kính dâng nén nhang thơm với vài nhành hoa, mong Ông Bà Cha Mẹ khỏe và luôn ở bên chúng con. Cha thay cả phần con gái chăm sóc ông bà và mẹ cha nhé. Them lắm: thèm lại được ngồi may chiếc áo cho Bà và Mẹ, còn ông và Cha mãi mãi chỉ là giấc mơ của con mà thôi. Cứ nhủ rằng các cháu giờ đã lớn, ông bà cha mẹ hẳn vui, mình không khóc nữa, nhưng nước mắt cứ tuôn rơi không kìm được, một tiếng cha sao mà xa đến thế, vẫn biết vì quê hương đất nước vì dân nhưng đau và tủi vẫn không thể nén ... Thôi con sẽ cố không khóc nưa, con kể cha nghe những điều đổi mới năm nay nhé: Nghĩa trang quê mình có điều thay đổi mà con rất tâm đắc đó là các ngôi mộ không rõ đều được thay bằng tấm bia LS "chưa có tên" cho dòng chữ LS vô danh nghe rất chua xót kia cha ạ. Các bà mẹ có 2 con là LS đang được trình là bà mẹ VN anh hùng, âu cũng là hành động uống nước nhớ nguồn. Còn những gia đình có duy nhất 1 con trai như nhà mình thì sao? Chẳng phải đòi hỏi gì, nhưng nỗi đau thương chua xót của bà và mẹ ai hiểu thấu đây. Không thể quên được dù khi đó con mới 5 - 6 tuổi, chỉ sau 1 đêm, 1 đêm thôi 2 mái tóc của Bà và mẹ đều bạc, và đôi mắt kể cả khi cười vẫn đợm nét buồn thương. Khi đó con còn quá nhỏ để biết cách an ủi chia sẻ cùng Bà và mẹ, giờ thì đã muôn trùng cách biệt , ai trả lại cho gia đình mình. Con cứ tự mình cố gắng, cố gắng, vì biết rằng phía trước là niềm tin của ông bà cha mẹ một đời, xong không tránh khỏi ngẹn ngào, chua xót...... Nhiều nhiều lắm khi nhớ về sự chống đỡ của bà và mẹ, cả con từ khi 6 tuổi đó, bé nhỏ và yếu mềm, khát khao và bất lực... Bây giờ nhìn các cháu của cha ngày một khôn lớn, bóng hình cha mẹ hai bên nội ngoại ẩn hiện trong các cháu con thấy có lẽ đó cũng là phần ít ỏi con báo đáp dâng lên đấng sinh thành. Vẫn là cho con cám ơn Cha mẹ đã sinh ra và dạy con nên người. Cám ơn bố mẹ chồng đã sinh một chàng rể ngoan để mẹ con có nụ cười lúc cuối đời. Cám ơn tấm gương của hai bên cha mẹ. Con yêu và nhớ vô cùng ! con gái của cha- Mai Anh.

Cộng đồng tri ân mới nhất

daovu1981
daovu1981 thắp hương liệt sỹ Đào Văn Luận
16/09/2014 03:51
daovu1981
daovu1981 thắp nến liệt sỹ Đào Văn Luận
16/09/2014 03:51
daovu1981
daovu1981 dâng hoa liệt sỹ Đào Văn Luận
16/09/2014 03:51
thekiller313
thekiller313 thắp hương liệt sỹ Bùi Khắc Khởi
16/09/2014 07:51
thekiller313
thekiller313 dâng hoa liệt sỹ Bùi Khắc Khởi
16/09/2014 07:51

VIDEO TƯ LIỆU