Tiêu điểm

Phần mộ viếng thăm nhiều nhất

Hà Huy Hiếu Mộ liệt sỹ:
Hà Huy Hiếu
Đang cập nhật Mộ liệt sỹ:
Nguyễn Văn Kiến
Đang cập nhật Mộ liệt sỹ:
Võ Thuần Nho
Nguyễn Văn Sái Mộ liệt sỹ:
Nguyễn Văn Sái
Nguyễn Xuân Giai Mộ liệt sỹ:
Nguyễn Xuân Giai

NGÀY GIỖ LIỆT SỸ HÔM NAY (04/07 ÂL)

 

STT

Liệt sỹ

Quê quán

Hy sinh

1

Đô Lương

12/8/1972

2

Thọ Xuân, Thanh Hóa

28/7/1968

3

Vĩnh Lộc, Bình Tân, Gia Định, Hồ Chí Minh

24/08/1971

4

Tam Hiệp, Châu Thành, Tiền Giang

05/08/1970

5

Cầu Khởi, Dương Minh Châu, Tây Ninh

28/07/1968

6

Trung An, T P. Mỹ Tho, Tiền Giang

27/08/1968

7

Phú Tiến, Bắc Kạn

16/08/1969

8

Vĩnh Quang, Vĩnh Linh, Quảng Trị

12/8/1972

9

Tân Hưng, Đa Phúc, Vĩnh Phú

27/8/1968

10

Tân Hưng, Yên Lạc, Vĩnh Phú

27/8/1968

11

Phú Sơn, Tân Kỳ, Nghệ Tĩnh

16/8/1969

12

Quỳnh Sơn,Quỳnh Phụ, Thái Bình

12/8/1972

13

Phước Thăng,Trùng Phước, Bình Định

25/8/1960

14

Hải Sơn, Hải Lăng, Quảng Trị

27/8/1968

15

Tân Lý Đông, Châu Thành, Tiền Giang

31/07/1965

16

Hải Hưng

28/07/1968

17

Thanh Sơn, Thạch Hà, Nghệ Tĩnh

21/8/1974

18

Mỹ Lợi,Cái Bè, Tiền Giang

27/08/1968

19

Hán Quảng,Quế Võ, Hà Bắc

26/8/1979

20

Phúc Hưng, Sơn Dương, Hà Tuyên

12/8/1972

21

Hưng Thắng, Hưng Nguyên, Nghệ An

27/8/1968

22

Thịnh Thành, Yên Thành, Nghệ An

27/8/1968

23

Đức Thúy, Đức Thọ, Hà Tĩnh

27/8/1968

24

Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội

5/8/1970

25

Cách Bi, Quế Võ, Bắc Ninh

07/08/1978

26

Bình Khánh, Mỏ Cày, Bến Tre

12/8/1972

27

Nam Hòa, Kiến An, Hải Phòng

12/8/1972

28

Thanh Nhất, Hạ Lang, Cao Bằng

27/8/1968

29

Liên Hoà, Phú Xuyên, Hà Tây

12/8/1972

30

Lan Bá, Hà Nội

07/08/1978

31

Diển Thắng, Diễn Châu, Nghệ An

24/8/1971

32

Trương nhi, Như Xuân, Thanh Hóa

16/08/1969

33

Nghi Hương, Nghi Lộc, Nghệ An

24/08/1971

34

Bình Phú Đông Hòa Đồng, Mỹ Tho, Khác

09/08/1967

35

Minh Phú, Kim Anh, Vĩnh Phú

27/8/1968

36

Ninh Phú, Kim Anh, Vĩnh Phú

27/8/1968

37

Đông á, Đông Quang, Thái Bình

28/7/1968

38

Bảo Lâm, Văn Lãng, Lạng Sơn

12/8/1972

39

Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội

28/7/1968

40

Lộc An,Long Thành, Đồng Nai

11/8/1964

41

Ngọc Lĩnh,Tĩnh Gia, Thanh Hóa

22/8/1982

42

Nam Cường, Nam Đàn, Nghệ An

12/8/1972

43

Diễn Văn, Diễn Châu, Nghệ An

27/8/1968

44

Đại Tập,Khoái Châu, Hải Hưng

12/8/1972

45

Gia Lạc, Hoàng Long, Ninh Bình

07/08/1978

46

Thụy Chính,Thái Thụy, Thái Bình

26/8/1979

47

Vũ Yên, Sông Lô, Vĩnh Phúc

07/08/1978

48

Hải Hưng

27/08/1968

49

Nghi Lâm, Nghi Lộc, Nghệ An

28/7/1968

50

Thanh Hóa

27/08/1968

51

Đông Nhuận, Thanh Thuỷ, Vĩnh Phú

12/8/1972

52

Triệu Tài, Triệu Phong, Quảng Trị

28/7/1968

53

Trung Châu, Đan Phượng, Hà Tây

19/8/1966

54

Ty Thương Nghiệp,Sơn Dương, Hà Tuyên

31/7/1984

55

Đương Lâm, Ba Vì, Hà Nội

5/8/1970

56

Quảng Châu, Quảng Xương, Thanh Hóa

16/8/1969

57

Hợp Tiến, Đông Hưng, Thái Bình

21/8/1974

58

Trung Sơn, Gio Linh, Quảng Trị

28/7/1968

59

Mai Lâm,Đông Anh, Hà Nội

27/8/1968

60

Tiên hưng, Tiên Lãng, Hải Phòng

12/08/1972

61

Thạch Hạ, Thạch Hà, Hà Tĩnh

19/8/1985

62

Thượng Hoá, Minh Hoá, Quảng Bình

24/8/1971

63

Cửu Cao,Văn Giang, Hải Hưng

16/8/1969

64

Triệu Lăng, Triệu Phong, Quảng Trị

27/8/1968

65

Triệu Trung, Triệu Phong, Quảng Trị

27/8/1968

66

Ngọc Yên, Gia Lâm, Hà Nội

21/8/1974

67

Long Phước,Long Thành, Đồng Nai

12/8/1972

68

Hoài Thảo, Hoài Nhơn, Nghĩa Bình, Nam Định

26/8/1979

69

Cát Minh, Phù cát, Bình Định

19/8/1947

70

Đồng tâm, Sơn hà, Hoàng Long, Ninh Bình

07/08/1978

71

Xuân Thới Thượng, Hồ Chí Minh

24/08/1971

72

Nghĩa Long, Nghĩa Đàn, Nghệ An

07/08/1978

73

Hưng Thắng, Hưng Nguyên, Nghệ An

27/8/1968

74

Kim Phú, Thanh Oai, Hà Tây

07/08/1978

75

10 Phố 365, Ba Đình, Hà Nội

21/8/1974

76

Cẩm Giàng, Hải Hưng

12/8/1972

77

Nghi Hải, TX Cửa Lò, Nghệ An

14/8/1980

78

Vũ Ninh, Kiến Xương, Thái Bình

12/08/1972

79

Bồ Đề, Bình Lục, Hà Nam Ninh

24/8/1971

80

Xuân Vĩnh, Thọ Xuân, Thanh Hóa

16/8/1969

81

Thiện Trí, Cái Bè, Tiền Giang

27/08/1987

82

Hưng Thắng, Hưng Nguyên, Nghệ An

27/8/1968

83

Vĩnh Nhuận, Châu Thành, An Giang

9/8/1986

84

Thanh Hóa

27/08/1968

85

Yên Thành, Ý Yên, Hà Nam Ninh

24/8/1971

86

Yên Lương, ý Yên, Nam Định

07/08/1978

87

Đồng Cương, Yên Lạc, Vĩnh Phú

27/8/1968

88

Đông Cương, Yên Lạc, Vĩnh Phú

27/8/1968

89

Yên Đồng,Yên Lạc, Vĩnh Phú

27/8/1968

90

Thanh Lê, Mỹ Đức, Hà Tây

27/8/1968

91

Yên Đồng, Đa Phúc, Vĩnh Phú

27/8/1968

92

28/7/1968

93

Thụy Dũng,Thái Thụy, Thái Bình

12/8/1972

94

Số 101 An Dương,Ba Đình, Hà Nội

12/8/1972

95

Hòa An, Chợ Mới, An Giang

9/8/1986

96

Thạch Tân, Thạch Thành, Thanh Hóa

5/8/1970

97

Phú Nghĩa, Phú Hưng, Hà Nam Ninh

12/8/1972

98

Tạo Nhân, Thủy Nguyên, Hải Phòng

12/08/1972

99

Đắc Tô, KonTum

12/8/1972

100

Nghệ An

12/8/1972

101

Hưng Thắng, Hưng Nguyên, Nghệ An

27/8/1968

102

Quảng Ninh, Đức Tường, Hải Dương

28/7/1968

103

Trung Hải, Gio Linh, Quảng Trị

12/8/1972

104

Thụy Hà,Thái Thụy, Thái Bình

9/8/1967

105

Trung An, T P. Mỹ Tho, Tiền Giang

27/08/1968

106

Nội Hoàng, Yên Dũng, Hà Bắc

12/8/1972

107

Triệu Lăng, Triệu Phong, Quảng Trị

28/7/1968

108

Nghi Tiến, Nghi Lộc, Nghệ An

07/08/1978

109

Yên Khánh, ý Yên, Nam Hà

12/8/1972

110

Bắc Phú, Đa Phúc, Vĩnh Phú

27/8/1968

111

Bắc Phú, Đa Phúc, Vĩnh Phú

27/8/1968

112

Nghi Thuận, Nghi Lộc, Nghệ An

22/08/1982

113

Tân Đông, Tân Thạnh, Long An

04/08/1989

114

Thị Trấn, Nam Đàn, Nghệ An

24/8/1971

115

Quảng Giao, Quảng Xương, Thanh Hóa

24/8/1971

116

Trung Sơn, Gio Linh, Quảng Trị

9/8/1967

117

Phú lâm, Diễn Minh, Diễn Châu, Nghệ An

07/08/1978

118

Càng Long, Trà Vinh

27/08/1968

119

Số 69 Lò Vũ,, Hà Nội

12/8/1972

120

Hòa Thành, Yên Thành, Nghệ Tĩnh

12/8/1972

121

Nam trực, nam Ninh, Hà Nam

16/08/1969

122

Yên Phú, Lạc Sơn, Hòa Bình

12/8/1972

123

Phú Phong, Châu Thành, Tiền Giang

05/08/1970

124

Hợp Thành, Yên Thành, Nghệ An

27/8/1968

125

Dương Đức, Lạng Giang, Hà Bắc

12/8/1972

126

Bảo Đệ, Quảng Hòa, Cao Bằng

27/8/1968

127

Gia Lập, Gia Viễn, Hà Nam Ninh

21/8/1974

128

Nghi Thái, Nghi Lộc, Nghệ Tĩnh

16/8/1969

129

Thanh Hóa

16/08/1969

130

Vĩnh Thuỷ, Vĩnh Linh, Quảng Trị

23/8/1952

131

Hội Sơn, Anh Sơn, Nghệ An

28/7/1968

132

Thạch Khôi, Tân Lạc, Hà Sơn Bình

12/8/1972

133

Trung Nghĩa, Yên Phong, Hà Bắc

28/7/1968

134

Hưng Thắng, Hưng Nguyên, Nghệ An

27/8/1968

135

Tân Dân, An Lão, Hải Phòng

28/7/1968

136

Thanh Điền, Châu Thành, Tây Ninh

28/07/1968

137

Sơn lâm, Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội

07/08/1978

138

Nghi Hoa, Nghi Lộc, Nghệ An

24/08/1971

139

Nam Cát, Nam Đàn, Nghệ An

27/8/1968

140

Nam Sơn, Đô Lương, Nghệ Tĩnh

12/8/1972

141

31/07/1984

142

Hưng Lam, Hưng Nguyên, Nghệ An

27/8/1968

143

Trực Minh, Nam Hà

28/7/1968

144

Trung Trí, ứng Hoà, Hà Sơn Bình

12/8/1972

145

Hưng Thắng, Hưng Nguyên, Nghệ An

27/8/1968

146

Thượng Sơn, Mỹ Đức, Hà Tây

2/8/1973

147

TT.Long Thành, Long Thành, Đồng Nai

5/8/1970

148

Ninh Bình

27/08/1968

149

Thanh Hóa

27/08/1968

150

Cẩm Na, Hà Dương, Thanh Hóa

28/7/1968

151

Hà Tây

27/08/1968

152

Hoàng Long, Phú xuyên, Hà Tây

28/7/1968

153

Phú Thắng,Kim Anh, Vĩnh Phú

16/8/1969

154

An Dục,Quỳnh Phụ, Thái Bình

12/8/1972

155

172 Triệu Việt Vương,, Hà Nội

21/8/1974

156

Nam Đàn, Nghệ An

27/08/1968

157

Tân Lủng, Ba Vì, Hà Sơn Bình

12/8/1972

158

Đinh Mục, Đinh Hoà, Bắc Thái

12/8/1972

159

Trung An, T P. Mỹ Tho, Tiền Giang

28/07/1968

160

Xuân Hòa, Thọ Xuân, Thanh Hóa

19/8/1966

161

Cấn Hữu, Quốc Oai, Hà Tây

19/8/1966

162

Thành Long, Thạch Thành, Thanh Hóa

27/8/1968

163

Xuân Thu, Đa Phúc, Vĩnh Phú

27/8/1968

164

Xuân Trường, Nam Hà

28/7/1968

165

Cẩm Thượng, Cẩm Giàng, Hải Hưng

21/8/1974

166

Hưng Yên

27/08/1968

167

Tân Phú, Quốc Oai, Hà Tây

19/8/1966

168

Hoàng Lý, Hoàng Hoá, Thanh Hóa

7/8/1978

169

Thanh Phong, Thạnh Phú, Bến Tre

16/8/1969

170

Trung An, T P. Mỹ Tho, Tiền Giang

27/08/1968

171

Vĩnh Khương, Sơn Động, Hà Bắc

2/8/1973

172

Vân Khai,Kim Sơn, Hà Nam Ninh

12/8/1972

173

Hưng Thắng, Hưng Nguyên, Nghệ An

27/8/1968

174

Nam Hà, An Thụy, Hải Phòng

12/08/1972

175

Long Hưng, Châu Thành, Tiền Giang

12/08/1953

176

Hải Hưng

16/08/1969

177

Tam Hiệp, Châu Thành, Tiền Giang

14/08/1980

178

An Hải, Hải Phòng

12/08/1972

179

Triệu Độ, Triệu Phong, Quảng Trị

12/8/1972

180

An Ninh,Trảng Bàng, Tây Ninh

24/8/1971

181

Triệu Trung, Triệu Phong, Quảng Trị

27/8/1968

182

Quỳnh Xuân

19/8/1966

183

Văn Thành, Yên Thành, Nghệ An

12/8/1972

184

Thạch Sơn, Anh Sơn, Nghệ Tĩnh

12/8/1972

185

Thạch Sơn, Anh Sơn, Nghệ An

12/8/1972

186

Hoà Hải, An Thuỵ, Hải Phòng

26/8/1979

187

Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

16/8/1950

188

Hòa Nhơn, Hòa Vang, Quảng Nam, Đà Nẵng

14/8/1980

189

Nguyên Giáp,Tứ Kỳ, Hải Hưng

16/8/1969

190

CôngPonChàm, Khác

28/07/1968

191

Lai Cách, Cẩm Giàng, Hải Hưng

12/8/1972

192

Hà Bắc

27/08/1968

193

Cấp Tiến, Tiên Lử, Hải Hưng

24/8/1971

194

Hưng yên, Hưng Nguyên, Nghệ An

12/8/1972

195

Bình Phước Xuân, Chợ Mới, An Giang

12/8/1983

196

Đô Lương, Nghệ An

28/7/1968

197

Đ. Xá, B. Quang, Hòa Bình

28/7/1968

198

Yên Thọ, ý Yên, Nam Định

07/08/1978

199

Nghĩa phú, Hải Hưng

12/8/1972

200

Liên Minh, Vụ bản, Nam Định

07/08/1978

201

Bình Hòa,Vĩnh Cửu, Đồng Nai

8/8/1948

202

Hồng Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa

27/8/1968

203

Hà Bắc

28/07/1968

204

Minh Hòa,Hưng Hà, Thái Bình

16/8/1969

205

An Bồi, Kiến Xương, Thái Bình

19/8/1966

206

Hải Hà, Hải Hậu, Hà Nam Ninh

12/08/1972

207

Hồng Quang,Thanh Miện, Hải Hưng

12/8/1972

208

Vĩnh Thạch, Vĩnh Linh, Quảng Trị

12/8/1972

209

Quảng Bình

12/08/1972

210

Cẩm Hoành, Cẩm Giàng, Hải Hưng

12/8/1972

 

Tổ
quốc
ghi
công

Tham gia sự kiện
  •   95 người đã chia sẻ trang này

Cộng đồng chia sẻ mới nhất

anhbui
anhbui chia sẻ cảm xúc với liệt sỹ Bùi Trọng Lộ
27/07/2014 01:16

Cha kinh yêu!
Sang nay con về làng dự lễ KN 27/7, giờ về viết thư gui cha, hôm qua con và các cháu về nghĩa trang xa viếng cha kính dâng nén nhang thơm với vài nhành hoa, mong Ông Bà Cha Mẹ khỏe và luôn ở bên chúng con. Cha thay cả phần con gái chăm sóc ông bà và mẹ cha nhé. Them lắm: thèm lại được ngồi may chiếc áo cho Bà và Mẹ, còn ông và Cha mãi mãi chỉ là giấc mơ của con mà thôi. Cứ nhủ rằng các cháu giờ đã lớn, ông bà cha mẹ hẳn vui, mình không khóc nữa, nhưng nước mắt cứ tuôn rơi không kìm được, một tiếng cha sao mà xa đến thế, vẫn biết vì quê hương đất nước vì dân nhưng đau và tủi vẫn không thể nén ... Thôi con sẽ cố không khóc nưa, con kể cha nghe những điều đổi mới năm nay nhé: Nghĩa trang quê mình có điều thay đổi mà con rất tâm đắc đó là các ngôi mộ không rõ đều được thay bằng tấm bia LS "chưa có tên" cho dòng chữ LS vô danh nghe rất chua xót kia cha ạ. Các bà mẹ có 2 con là LS đang được trình là bà mẹ VN anh hùng, âu cũng là hành động uống nước nhớ nguồn. Còn những gia đình có duy nhất 1 con trai như nhà mình thì sao? Chẳng phải đòi hỏi gì, nhưng nỗi đau thương chua xót của bà và mẹ ai hiểu thấu đây. Không thể quên được dù khi đó con mới 5 - 6 tuổi, chỉ sau 1 đêm, 1 đêm thôi 2 mái tóc của Bà và mẹ đều bạc, và đôi mắt kể cả khi cười vẫn đợm nét buồn thương. Khi đó con còn quá nhỏ để biết cách an ủi chia sẻ cùng Bà và mẹ, giờ thì đã muôn trùng cách biệt , ai trả lại cho gia đình mình. Con cứ tự mình cố gắng, cố gắng, vì biết rằng phía trước là niềm tin của ông bà cha mẹ một đời, xong không tránh khỏi ngẹn ngào, chua xót...... Nhiều nhiều lắm khi nhớ về sự chống đỡ của bà và mẹ, cả con từ khi 6 tuổi đó, bé nhỏ và yếu mềm, khát khao và bất lực... Bây giờ nhìn các cháu của cha ngày một khôn lớn, bóng hình cha mẹ hai bên nội ngoại ẩn hiện trong các cháu con thấy có lẽ đó cũng là phần ít ỏi con báo đáp dâng lên đấng sinh thành. Vẫn là cho con cám ơn Cha mẹ đã sinh ra và dạy con nên người. Cám ơn bố mẹ chồng đã sinh một chàng rể ngoan để mẹ con có nụ cười lúc cuối đời. Cám ơn tấm gương của hai bên cha mẹ. Con yêu và nhớ vô cùng ! con gái của cha- Mai Anh.

bonnamdao123
bonnamdao123 chia sẻ cảm xúc với liệt sỹ Triệu Văn Bảng
26/07/2014 09:04

Kỉ niệm ngày thương binh liệt sĩ 27/7,chúng con thắp hương tưởng nhớ bố.Chúng con xin kính báo với bố tin vui:cháu Hòa đã thi đỗ ĐH Kinh tế quốc dân. Năm nay vợ chồng chú út cũng về chơi, vui lắm bố ạ.Mai đại gia đình ta sum họp ,bố hãy về với gđ và phù hộ cho gđ mình bình an, hạnh phúc, bố nhé.

anhbui
anhbui chia sẻ cảm xúc với liệt sỹ Bùi Trọng Lộ
24/07/2014 03:24

Cha yêu quý!
Con tới thăm cha và báo ba tin vui: Cháu Hương đã đạt 26 điểm thi ĐHBK Hà nội rồi, cả nhà vui lắm cha ạ, Con thay mặt con rể và các cháu báo tin với cha mẹ. Lại sắp 27/7 rồi, lại muốn khóc, nhớ cha mẹ nhiều nhiều lắm. Bà và Cha mẹ có khỏa không, hãy luôn ở bên chúng con nhé. Yêu và nhớ vô cùng. Những lúc như này và vào những ngày tháng 7 này thật không muốn.... Thôi con Kính chào Cha, con gái của cha.

vannam4444
vannam4444 chia sẻ cảm xúc với liệt sỹ Nguyễn Minh Quang
23/07/2014 12:30

con xin cảm ơn chú Lê Mạnh Hùng đã giúp gia đình con trong việc xác nhận liệt sĩ Nguyễn Minh Quang!Dù là gia đình con còn gặp nhiều khó khăn ,chưa biết rõ cách làm giấy tờ nhưng con cũng xin thay mặt gia đình cám ơn chú ạ!
Và chú ơi xin cho con lại địa chỉ face book,địa chỉ email của chú nếu chú đọc được những dòng này nhé ạ! Con và gia đình xin cảm ơn chú rất nhiều ạ!

tranthihoa.1982
tranthihoa.1982 chia sẻ cảm xúc với liệt sỹ Trần Văn Diễn
13/07/2014 09:48

Lại một tháng 7 nữa lại về- một mùa tri ân nữa lại tới .Bác cùng các đồng đội vẫn mãi sát cánh bên nhau ở chiến trường xưa xa xăm nào đó . Biết tới khi nào chúng cháu và gia đình mới được thắp một nén hương lên phần mộ của bác ????

Cộng đồng tri ân mới nhất

buithimuoi2013
buithimuoi2013 thắp hương liệt sỹ Bùi Khắc Khởi
29/07/2014 07:47
buithimuoi2013
buithimuoi2013 dâng hoa liệt sỹ Bùi Khắc Khởi
29/07/2014 07:47
buithimuoi2013
buithimuoi2013 thắp nến liệt sỹ Bùi Khắc Khởi
29/07/2014 07:47
doduchoa95
doduchoa95 thắp hương liệt sỹ Đỗ Văn Cơm
29/07/2014 05:20
doduchoa95
doduchoa95 thắp hương liệt sỹ Đỗ Văn Cơm
29/07/2014 05:20

VIDEO TƯ LIỆU