Tiêu điểm

Phần mộ viếng thăm nhiều nhất

Hà Huy Hiếu Mộ liệt sỹ:
Hà Huy Hiếu
Đang cập nhật Mộ liệt sỹ:
Nguyễn Văn Kiến
Nguyễn Văn Sái Mộ liệt sỹ:
Nguyễn Văn Sái
Đang cập nhật Mộ liệt sỹ:
Võ Thuần Nho
Đang cập nhật Mộ liệt sỹ:
Giáp Văn Khương

NGÀY GIỖ LIỆT SỸ HÔM NAY (13/06 ÂL)

 

STT

Liệt sỹ

Quê quán

Hy sinh

1

Minh Trí, Kim Anh, Vĩnh Phúc

17/07/1978

2

Minh Tân, Vụ Bản, Nam Định

08/07/1968

3

Thường Tân,Tân Uyên,Sông Bé, Bình Dương

23/7/1972

4

Trung Hải, Gio Linh, Quảng Trị

23/7/1953

5

Đại Xuyên, Phú Xuyên, Hà Tây

15/7/1970

6

Mạn Lan, Thanh Ba, Vĩnh Phú

23/7/1972

7

Bài tập, Khoái Châu, Hưng Yên

8/7/1968

8

Mỹ Phong, T P. Mỹ Tho, Tiền Giang

03/08/1971

9

Tây Ninh, Tiền Hải, Thái Bình

23/7/1972

10

Vĩnh Thành, Vĩnh Linh, Quảng Trị

30/7/1985

11

Tương Lĩnh, Kim Bảng, Hà Nam Ninh

23/7/1972

12

Gio An, Gio Linh, Quảng Trị

20/7/1956

13

Tự Do, Kim Đông, Hải Hưng

12/7/1973

14

Nhật Tân, Từ Liêm, Hà Nội

23/7/1972

15

Thới Hòa,Bến Cát, Khác

20/7/1967

16

Nghĩa Châu, Nghĩa Hưng, Hà Nam Ninh

23/7/1972

17

Thanh Quang,Nam Sách, Hải Hưng

26/7/1969

18

Thanh Quang, Nam Sách, Hải Hưng

26/7/1969

19

Văn Khê, TX Hà Đông, Hà Tây

17/07/1978

20

Minh Thành,Yên Thành

30/7/1966

21

Tân Lý Đông, Châu Thành, Tiền Giang

20/07/1967

22

An Thuỵ, An Thuỵ, Hải Phòng

3/8/1971

24

An Vệ, Tiên Sơn, Hà Bắc

30/7/1966

25

Vũ Nghĩa, Vũ Thư, Thái Bình

05/08/1979

26

Vũ Nghĩa, Vũ Thư, Thái Bình

5/8/1979

27

Tô Hiệu, Thường Tín, Hà Nam Ninh

23/7/1972

28

Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang

26/07/1969

29

Diễn Phú, Diễn Châu, Nghệ Tĩnh

23/7/1972

30

Văn Khuê, Yên Lãng, Vĩnh Phú

23/7/1972

31

Nam Thanh, Nam Đàn, Nghệ An

7/8/1930

32

Trò Châu, Tân Châu, Khoái Châu, Hưng Yên

8/7/1968

33

Văn Nho, Bá Thước, Thanh Hóa

8/7/1968

34

Khánh Mạc, Yên Khánh, Hà Nam Ninh

23/7/1972

35

Đông Hà,Đông Quan, Thái Bình

15/7/1970

36

Trung Hiệp, Vũng Liêm, Khác

30/07/1985

37

Vũ Chính, Vũ Thư, Thái Bình

23/7/1972

38

Đông Hòa Hiệp, Cái Bè, Tiền Giang

20/07/1967

39

Thanh Sơn, Kim Sơn, Hà Nam Ninh

05/08/1979

40

Hà Cầu,Thị Xã Hà Tây, Hà Tây

15/7/1970

41

Cẩm Vinh,Cẫm Xuyên, Hà Tĩnh

11/7/1984

42

Trùng Xuân, Quan Hoá, Thanh Hóa

3/8/1971

43

Hiệp Phước, Trảng Bàng, Tây Ninh

14/7/1962

44

Nhựt Tiến, Hữu Lũng, Lạng Sơn

26/07/1969

45

Vĩnh Thuỷ, Vĩnh Linh, Quảng Trị

20/7/1967

46

Thanh Cát, Thanh Chương, Nghệ An

8/7/1968

47

Chi nhánh N.Hàng C, Hải Phòng

23/7/1972

48

Hà Sơn Bình, Khác

31/07/1974

49

Tam Hải,Núi Thành, Quảng Nam

12/7/1992

50

Liêm Cần, Kim Thanh, Hà Nam Ninh

24/07/1980

51

15/7/1970

52

3/8/1971

53

Hoàng Đức,Hoàng Hà, Thái Bình

23/7/1972

54

Kỳ Bắc, Kỳ Anh, Hà Tĩnh

3/8/1971

55

Nông Cống, Thanh Hóa

30/7/1966

56

Tân Hoà, Quốc Oai, Hà Tây

8/7/1968

57

Hiệp Ninh, TX Tây Ninh, Tây Ninh

30/07/1985

58

Nguyệt ấn, Ngọc Lạc, Thanh Hóa

8/7/1968

59

Phố Minh Khai, Phủ Lý, Hà Nam Ninh

23/7/1972

60

Tân Phú Hưng, Tam Bình, Cửu Long

14/7/1962

61

Vĩnh Lâm, Vĩnh Linh, Quảng Trị

16/7/1951

62

Vĩnh Kim, Vĩnh Linh, Quảng Trị

8/7/1968

63

Trung Chính, Nông Cống, Thanh Hóa

23/7/1972

64

21/7/1975

65

17/07/1978

66

Vũ Việt, Vũ Thư, Thái Bình

23/7/1972

67

Hương Thuỷ, Hương Phú, Thừa Thiên Huế

23/7/1972

68

Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

20/7/1967

69

Tiền Phong, Phổ Yên, Bắc Kạn

17/07/1978

70

Dân Chủ, Yên Mỹ, Hải Hưng

23/7/1972

71

Thanh Bình,Thanh Hà, Hải Hưng

31/7/1974

72

Thanh Bình,Thanh Hà, Hải Hưng

31/7/1974

73

Hông Thuận, Xuân Thuỷ, Nam Hà, Nam Định

23/7/1972

74

Quỳnh Côi, Quỳnh Phụ, Thái Bình

23/7/1972

76

Văn Đại, Chí Linh, Hải Dương

17/07/1978

77

Đào Ngạn,Hà Quang, Cao Bằng

15/7/1970

78

An Thái Trung, Cái Bè, Tiền Giang

20/07/1967

79

Thanh Hoá, Tuyên Hoá, Quảng Bình

8/7/1968

80

Đông Việt,Đông Hưng, Thái Bình

31/7/1974

81

Yên SƠn, Hoài Đức, Hà Tây

31/7/1974

82

Yên Sở,Hoài Đức, Hà Nội

31/7/1974

83

Yên Sở, Hoài Đức, Hà Sơn Bình

31/7/1974

84

Đại Độ, Võng La, Đông Anh, Hà Nội

15/7/1970

85

Đại Độ, Võng La, Đông Anh, Hà Nội

15/7/1970

86

Tam Hiệp, Châu Thành, Tiền Giang

31/07/1974

87

Tam Hiệp, Châu Thành, Tiền Giang

31/07/1974

88

Vĩnh Nam, Vĩnh Linh, Quảng Trị

23/7/1972

89

Thạch Môn, Thạch Hà, Nghệ Tĩnh

15/7/1970

90

Chỉ Đạo, Văn Lâm., Hải Hưng

31/7/1974

91

Tân Lý Tây, Châu Thành, Tiền Giang

20/07/1967

92

20/7/1967

93

20/7/1967

94

Liên Mạc, Thanh Hà, Hải Hưng

23/7/1972

95

Hoàng Lý, Hoàng Hóa, Thanh Hóa

8/7/1968

96

Tường Giang, Nông Cống, Thanh Hóa

26/7/1969

97

Cao Hóa, Quảng Trạch, Bình Trị Thiên

05/08/1979

98

Bát Tràng, An Thuỵ, Hải Phòng

23/7/1972

99

Nam Xá, Nam Ninh, Nam Định

17/07/1978

100

Vinh Quang, Tân Yên, Hà Bắc

26/7/1969

101

Đức Long,Quế Võ, Hà Bắc

3/8/1971

102

Huy Xuân, Vũ Thư, Thái Bình

23/7/1972

103

Vĩnh Phú,Yên Sơn, Tuyên Quang

15/7/1970

104

Thanh Bài, Thanh Chương, Nghệ An

8/7/1968

105

Lộc Hạ, Mỹ Lộc, Hà Nam Ninh

15/7/1970

106

Đại Nghĩa, Mỹ Đức, Hà Sơn Bình

23/7/1972

107

Tô Hiệu, Lê Chân, Hải Phòng

17/07/1978

108

Lục Hoà, Nam Định, Hà Nam Ninh

23/7/1972

109

Ngọc Liên, Cẩm Giàng, Hải Hưng

15/7/1970

110

Cao Sơn, Bạch Thông, Bắc Thái

15/7/1970

111

Nam Định

3/8/1952

112

Hải Phú, Hải Lăng, Quảng Trị

15/7/1970

113

Cao Sơn, Bạch Thông, Cao Lạng

15/7/1970

114

Thọ Xuân, Thanh Hóa

23/7/1972

115

Đức Long, Quế Võ, Bắc Ninh

17/07/1978

116

Hợp Thành,Thiệu Sơn, Thanh Hóa

2/8/1982

117

Thạch Thượng, Thạch Hà, Hà Tĩnh

8/7/1968

118

Đông Thọ, Thanh Hóa

17/7/1978

119

Xuân Phú, Nghi Xuân, Nghệ Tĩnh

31/7/1974

120

Xuân Phú, Nghi Xuân, Nghệ Tĩnh

31/7/1974

121

Xuân Phú, Nghi Xuân, Hà Tĩnh

31/7/1974

122

Triệu Độ, Triệu Phong, Quảng Trị

23/7/1972

123

Quỳnh Bảng

23/7/1972

124

10, Vĩnh Linh, Quảng Trị

23/7/1972

125

Đức Yên, Đức Thọ, Hà Tĩnh

8/7/1968

126

Quỳnh Yên, Lộc Thạch, Thanh Hóa

17/07/1978

127

Ngõ 39 Tiến bộ, Lê Chân, Hải Phòng

3/8/1971

128

Châu Lục, Quỳnh Lưu, Nghệ An

23/7/1972

129

Hải Lâm, Hải Lăng, Quảng Trị

20/7/1967

130

Thiệu Chính, Thiệu Hoá, Thanh Hóa

23/7/1972

131

Diễn Phong, Diễn Châu, Nghệ Tĩnh

20/7/1967

132

Tây Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

26/7/1969

133

Văn Xuân, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

17/07/1978

135

Sơn Kim, Hương Sơn, Hà Tĩnh

17/07/1978

136

11/7/1965

137

Đông khánh, Tư Mai, Yên Dũng, Bắc Giang

17/07/1978

138

Thanh Phú, Vũ Thư, Thái Bình

23/7/1972

139

Vạn Hóa,Nông Cống, Thanh Hóa

19/7/1986

140

Quang Khải, Tứ Kỳ, Hải Hưng

30/7/1966

141

Đông Lễ, Đông Hà, Quảng Trị

27/7/1950

143

Thống Nhất, Duyên Hà, Thái Bình

30/7/1966

144

Thọ Hải, Thọ Xuân, Thanh Hóa

15/7/1970

145

Nam Xuân, Nam Đàn, Nghệ An

7/8/1930

146

Triệu Giang, Triệu Phong, Quảng Trị

30/7/1947

147

An Tây,Bến Cát,Sông Bé, Bình Dương

15/7/1970

148

An Tây,Bến Cát,Sông Bé, Bình Dương

15/7/1970

149

Hồng Phong, Thường Tín, Hà Tây

26/7/1969

150

Ba Đình, Hà Nội

23/7/1972

151

Đông Lễ, Đông Hà, Quảng Trị

30/7/1966

152

Tiên Dược, Đa Phúc, Vĩnh Phú

23/7/1972

153

Xuân Tam, Nam Đàn, Nghệ An

5/8/1979

154

Cổ Bi, Bình Giang, Hải Hưng

30/7/1966

155

Hải Hưng

8/7/1968

156

P. Tây Lộc, TP Huế, Thừa Thiên Huế

23/7/1972

157

Kiến Thiết, Tiên Lãng, Hải Phòng

03/08/1971

158

đại Xuân, Quế Võ, Bắc Ninh

17/07/1978

159

Kỳ Tân, Bá Thước, Thanh Hóa

8/7/1968

160

Thiệu Đô,Thiệu Hoá, Thanh Hóa

31/7/1974

161

11/7/1965

162

Vĩnh Lợi, Sơn Dương, Hà Tuyên

15/7/1970

163

Yên Bình, ý Yên, Hà Nam Ninh

23/7/1972

164

số 49 Đường Nam Bộ, Hà Nội

26/7/1969

165

Gia trung, Gia Viển, Hà Nam Ninh

23/7/1972

166

An Tịnh, Trảng Bàng, Tây Ninh

15/07/1970

167

Hợp Hải, Lâm Thao, Vĩnh Phú

23/7/1972

168

KhánhLộc, Can Lộc, Hà Tĩnh

2/8/1982

169

Văn Hải, Kim Sơn, Hà Nam Ninh

23/7/1972

 

Tổ
quốc
ghi
công

Tham gia sự kiện
  •   96 người đã chia sẻ trang này

Cộng đồng chia sẻ mới nhất

ledinhhoa2009
ledinhhoa2009 chia sẻ cảm xúc với liệt sỹ Lê Đình Thuật
29/09/2014 09:08

Tây ninh ngay 29/09/2014

ledinhhoa2009
ledinhhoa2009 chia sẻ cảm xúc với liệt sỹ Lê Đình Thuật
29/09/2014 09:07

tTaay ninh ngay 29/9/2014

ledinhhoa2009
ledinhhoa2009 chia sẻ cảm xúc với liệt sỹ Lê Đình Thuật
29/09/2014 09:05

Tây ninh ngày 29/09/2014

ledinhhoa2009
ledinhhoa2009 chia sẻ cảm xúc với liệt sỹ Lê Đình Thuật
29/09/2014 09:03

Ngĩa trang Thành Phỗ Tây Ninh ngày 29/09/2014

trongtrung.vo
trongtrung.vo chia sẻ cảm xúc với liệt sỹ Võ Kim Thao
24/09/2014 04:05

Tưởng nhớ chú, người mà cháu chưa từng được nhìn thấy mặt

Cộng đồng tri ân mới nhất

buithimuoi2013
buithimuoi2013 thắp hương liệt sỹ Bùi Khắc Khởi
18/10/2014 11:11
buithimuoi2013
buithimuoi2013 dâng hoa liệt sỹ Bùi Khắc Khởi
18/10/2014 11:11
buithimuoi2013
buithimuoi2013 thắp nến liệt sỹ Bùi Khắc Khởi
18/10/2014 11:11
buithimuoi2013
buithimuoi2013 thắp hương liệt sỹ Bùi Khắc Khởi
17/10/2014 12:11
buithimuoi2013
buithimuoi2013 dâng hoa liệt sỹ Bùi Khắc Khởi
17/10/2014 12:11

VIDEO TƯ LIỆU