Tiêu điểm

Phần mộ viếng thăm nhiều nhất

Hà Huy Hiếu Mộ liệt sỹ:
Hà Huy Hiếu
Đang cập nhật Mộ liệt sỹ:
Nguyễn Văn Kiến
Nguyễn Văn Sái Mộ liệt sỹ:
Nguyễn Văn Sái
Đang cập nhật Mộ liệt sỹ:
Võ Thuần Nho
Đang cập nhật Mộ liệt sỹ:
Giáp Văn Khương

NGÀY GIỖ LIỆT SỸ HÔM NAY (19/05 ÂL)

 

STT

Liệt sỹ

Quê quán

Hy sinh

1

Hải Dương, Bình Giang, Hải Hưng

28/6/1964

2

Nam Cao, Kiến Xương, Thái Bình

29/6/1972

3

Duy Tân, Duy Xuyên, Đà Nẵng

12/7/1979

4

Mỹ Phong, T P. Mỹ Tho, Tiền Giang

14/06/1968

5

Hương Long, Hương Khê, Nghệ Tĩnh

29/6/1972

6

Minh Đức, Việt Yên, Bắc Giang

24/06/1978

7

Tiên Lãng, Hải Phòng

3/7/1969

8

Nam Yên, Nam Đàn, Nghệ An

14/6/1968

9

Dư duệ, Tam thanh, Vụ Bản, Nam Định

24/06/1978

10

Phúc Thành, Vũ Thư, Thái Bình

29/6/1972

11

Bạch Đằng, Kinh Môn, Hải Hưng

3/7/1969

12

Tân An, Yên Dũng, Bắc Giang

24/06/1978

13

Đồng Hoá, Kim Thanh, Hà Nam

24/06/1978

14

Hoằng Thành, Hoằng Hóa, Thanh Hóa

3/7/1969

15

Mỹ Hạnh Đông, Cai Lậy, Tiền Giang

14/06/1968

16

Tân Hoà, Vũ Thư, Thái Bình

29/6/1972

17

Nghĩa Đông, Nghĩa Hưng, Hà Nam Ninh

22/6/1970

18

Liêm Thịnh, Nam Ninh, Hà Nam Ninh

29/6/1972

19

Hội Sơn, Anh Sơn, Nghệ An

14/6/1968

20

Cẩm Nhân, Yên Bình, Hoàng Liên Sơn

3/7/1969

21

Khu Đống Đa, Thị xã Vĩnh Yên, Vĩnh Phú

7/7/1966

22

Vọng Thê, Thoại Sơn, An Giang

19/6/1954

23

Hà Trung, Thanh Hóa

8/19/1970

24

Hiệp Hoà, Hưng Hà, Thái Bình

29/6/1972

25

Nguyên Uý, Kim Bảng, Nam Hà

29/6/1972

26

Liên Thuận, Thanh Liêm, Hà Nam Ninh

29/6/1972

27

Bắc Hải, Tiền Hải, Thái Bình

29/6/1972

28

Vinh Quang, Đại Từ, Bắc Thái

29/6/1972

29

Ninh Thuận, Tĩnh Gia, Thanh Hóa

29/6/1972

30

Xuân lĩnh, Nghi Xuân, Hà Tĩnh

24/06/1978

31

Nghệ Tĩnh

29/6/1972

32

Sơn Thành, Nho Quan, Ninh Bình

24/06/1978

33

Đức Hồng, Đức Thọ, Nghệ Tĩnh

3/7/1969

34

Thạch Bàn, Thạch Hà, Nghệ Tĩnh

26/6/1967

35

Hải Thượng, Hải Lăng, Quảng Trị

29/6/1972

36

Nam Hà, Tiền Hải, Thái Bình

29/6/1972

37

Sơn Thành,Nho Quan, Ninh Bình

24/6/1978

38

Hà Quảng, Cao Bằng

3/7/1969

39

Nam Cao, Kiến Xương, Thái Bình

29/6/1972

40

Lý Thành, Yên Thành, Nghệ An

14/6/1968

41

Hường Sổ, Thừa Thiên Huế

7/7/1947

42

Cam Nghĩa, Cam Lộ, Quảng Trị

7/7/1966

43

Phú Mỹ, Châu Thành, Tiền Giang

03/07/1969

44

Tiến Thắng, Tiến Dũng, Nam Hà

29/6/1972

45

Đức Thành, Đức Thọ, Hà Tĩnh

11/7/1971

46

Tân Hội Đông, Châu Thành, Tiền Giang

09/07/1963

47

Thượng Lâm, Mỹ Đức, Hà Tây

14/6/1968

48

Đặng Sơn, Đô Lương, Nghệ An

5/7/1977

49

Giao Hải, Giao Thắng, Nam Định

29/6/1972

50

Chợ Vàm, Phú Tân, An Giang

6/7/1985

51

Bình Trưng, Châu Thành, Tiền Giang

28/06/1964

52

Hiệp Ngọc, Nha Trang, Khánh Hòa

25/6/1948

53

Cẩm Thạch, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

14/6/1968

54

Nhân Sơn, Đô Lương, Nghệ An

14/7/1930

55

Công Thành, Yên Thành, Nghệ Tĩnh

11/7/1971

56

Long Trạch, Long Thành, Đồng Nai

03/07/1969

57

Hiến Thành,Kinh Môn, Hải Hưng

14/6/1968

58

Việt Hùng, Thư Trì, Thái Bình

11/7/1971

59

Thạch Bàn, Thạch Hà, Nghệ Tĩnh

26/6/1967

60

Vũ Lạc, Kiến Xương, Thái Bình

29/6/1972

61

Phú Hội,Nhơn Trạch, Đồng Nai

26/6/1967

62

Bình Nguyên, Kiến Xương, Thái Bình

29/6/1972

63

Nam Thái Sơn, Hòn Đất, Kiên Giang

29/6/1972

64

Khu 2, TX Yên Bái, Khác

24/06/1978

65

An Châu,Nam Sách, Hải Hưng

20/6/1981

66

Đoàn Đào, Phù Cừ, Hải Hưng

29/6/1972

67

Viên Sơn, Văn Yên, Khác

24/06/1978

68

Đông Tân, Đông Hưng, Thái Bình

29/6/1972

69

Phú Điền,Tân Phú, Đồng Nai

6/7/1985

70

Minh Khai, Việt Trì, Vĩnh Phú

3/7/1969

71

Vũ Phúc, Vũ Thư, Thái Bình

29/6/1972

72

Nhân Sơn, Yên Dũng, Hà Bắc

3/7/1969

73

Minh Tân,Kiến Xương, Thái Bình

19/6/1973

74

Xuân Hòa, Hà Quảng, Cao Bằng

22/6/1970

75

Đông Sơn,Thanh Sơn, Vĩnh Phú

22/6/1970

76

Yên Phú, Ý Yên, Hà Nam Ninh

12/7/1979

77

Đề Thám, Thái Bình

29/6/1972

78

Nam Thanh, Nam Đàn, Nghệ An

3/7/1969

79

Tây An, Tiền Hải, Thái Bình

29/6/1972

80

16/6/1976

81

Quảng Phú, Quảng Điền, Thừa Thiên Huế

26/6/1967

82

Nghi Phong, Nghi Lộc, Nghệ Tĩnh

29/6/1972

83

Nghĩa hải, Nghĩa Hưng, Nam Định

24/06/1978

84

Tiến Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa

3/7/1969

85

Diễn Quảng, Diễn Châu, Nghệ Tĩnh

26/6/1967

86

Vũ Phúc, Vũ Thư, Thái Bình

29/6/1972

87

Nguyên Giáp, Tứ Kỳ, Hải Hưng

29/6/1972

88

Tiến Phong, Kim Thi, Hải Hưng

14/6/1968

89

Hoằng Trường, Hoằng Hoá, Thanh Hóa

29/6/1972

90

Minh Khải, Hoài Đức, Hà Tây

24/06/1978

91

Ngọc Mỹ, Tân Lạc, Hà Tây

24/06/1978

92

Yên Trung, Yên Định, Thanh Hóa

26/6/1967

93

Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

14/6/1968

94

Mỹ Phong, T P. Mỹ Tho, Tiền Giang

26/06/1967

95

Tân Việt, Hưng Hà, Thái Bình

29/6/1972

96

Khu Đề Thám, Thái Bình

29/6/1972

97

Khối 73, Đống Đa, Hà Nội

14/6/1968

98

14/6/1968

99

Hà Tây

24/06/1978

100

Thiệu Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh

25/6/1986

101

Vĩnh Thạch, Vĩnh Linh, Quảng Trị

10/7/1952

102

Hồng Phong, Thường Tín, Hà Tây

3/7/1969

103

Trần dương, Vĩnh Bảo, Hải Phòng

12/07/1979

104

Song Mai, Việt Yên, Bắc Giang

24/06/1978

105

Nhị Bình, Châu Thành, Tiền Giang

28/06/1964

106

Văn Lợi, Quỳ Hợp, Nghệ An

11/7/1971

107

Tân Phúc, Phúc Thọ, Hà Tây

11/7/1971

108

Tân Phúc, Lang Chánh, Thanh Hóa

25/6/1986

109

An Lảo, Hải Phòng

29/6/1972

110

Tiên Lữ, Hưng Yên

26/06/1967

111

Cẩm Hoàng, Cẩm Giàng, Hải Hưng

3/7/1969

112

Tân Vạn,Biên Hòa, Đồng Nai

24/6/1978

113

Tân Vạn,Biên Hòa, Đồng Nai

24/6/1978

114

Cao Viên, Thanh Oai, Hà Tây

7/7/1966

115

Cao Viên, Thanh Oai, Hà Tây

7/7/1966

116

Gia Ninh, Gia Viễn, Hà Nam Ninh

29/6/1972

117

Long Xuyên,Phú Thọ, Hà Tây

28/6/1975

118

Đồng Thắng, Triệu Sơn, Thanh Hóa

24/06/1978

119

Đông vệ, TX Thanh Hoá, Thanh Hóa

12/07/1979

120

Vĩnh Trung, Vĩnh Linh, Quảng Trị

7/7/1966

121

Ninh Lộc, Ninh Giang, Hải Hưng

3/7/1969

122

Yên Trị, Ý Yên, Hà Nam Ninh

22/6/1970

123

Minh Học, Hạ Hóa, Vĩnh Phú

22/6/1970

124

Vũ Thắng, Kiến Xương, Thái Bình

29/6/1972

125

Cẩm Sơn, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

26/6/1967

126

Xuân Hoà, Nam Đàn, Nghệ An

14/6/1968

127

Nghi Tiến, Nghi Lộc, Nghệ Tĩnh

29/6/1972

128

Bình Trưng, Châu Thành, Tiền Giang

28/06/1964

129

Trung Hải, Gio Linh, Quảng Trị

14/6/1968

130

Hải Côi, Đông Anh, Hà Nội

22/6/1970

131

Nghi Phú, Nghi Lộc, Nghệ Tĩnh

26/6/1967

132

Nghi Phú, Nghi Lộc, Nghệ Tĩnh

26/6/1967

133

Lạc thư, Ngọc hồi, Thường Tín, Hà Tây

24/06/1978

134

Thái Đào, Lạng Giang, Hà Bắc

22/6/1970

135

Phúc Thành, Vũ Thư, Thái Bình

29/6/1972

136

An Thành,Tri Tôn, An Giang

29/6/1972

137

Tiên Châu, Tiên Phước, Đà Nẵng

12/7/1979

138

Lộc Hưng, Trảng Bàng, Tây Ninh

07/07/1947

139

Quỳ Hợp, Quỳnh Châu, Nghệ Tĩnh

3/7/1969

140

B?n Thủy,Vinh, Nghệ An

3/7/1969

141

Vũ Chính, Vũ Thư, Thái Bình

29/6/1972

142

Vũ Chính, Vũ Thư, Thái Bình

29/6/1972

143

Thắng Lợi, Thường Tín, Hà Tây

24/06/1978

144

Nam Hải, Nam Ninh, Hà Nam Ninh

1/7/1980

145

Nam Yên, Nam Đàn, Nghệ An

14/6/1968

146

Xuân An, Nghi Xuân, Hà Tĩnh

12/7/1979

147

Vũ Chính, Vũ Thư, Thái Bình

29/6/1972

148

Nam Liên, Nam Đàn, Nghệ An

14/6/1968

149

Song Mai, Việt Yên, Bắc Giang

24/06/1978

150

Hoàng Ngô, Quốc Oai, Hà Tây

14/6/1968

151

Nhân Tiên, Lý Nhân, Hà Nam Ninh

22/6/1970

152

Đạo Thạnh, T P. Mỹ Tho, Tiền Giang

06/07/1985

153

Quang Hóa, Đình Lập, Quảng Ninh

19/6/1973

154

Thanh Kì, Như Xuân, Thanh Hóa

24/06/1978

155

Vĩnh Giang, Vĩnh Linh, Quảng Trị

24/6/1978

156

Phong Nhiên, Phong Điền, Thừa Thiên Huế

3/7/1969

157

Nam Cao, Kiến Xương, Thái Bình

29/6/1972

158

An ninh, Yên Phụ, Yên Phong, Bắc Ninh

24/06/1978

159

Hưng Nhân, Hưng Nguyên, Nghệ An

07/7/1966

160

Tân Lý Đông, Châu Thành, Tiền Giang

14/07/1949

161

11/7/1990

162

Xóm nội, Trung thành, Vụ Bản, Nam Định

24/06/1978

163

N.Máy Xi Măng Trại Chúa, Hồng Bàng, Hải Phòng

24/06/1978

164

Nghi Phong, Nghi Lộc, Nghệ Tĩnh

29/6/1972

165

Thủy dương, Thủy Nguyên, Hải Phòng

24/06/1978

166

Khu Tô Hiệu, T.X. Thái Bình, Thái Bình

29/6/1972

167

An Khánh, Hoà Ân, Bình Định

29/6/1972

168

Phong Hải, Yên Hưng, Quảng Ninh

24/06/1978

169

Tân hoà, Vũ Thư, Thái Bình

29/6/1972

170

Tân Minh, Đa Phúc, Vĩnh Phú

3/7/1969

171

Châu Thành, Tây Ninh

03/07/1969

172

Yên Xá, ý Yên, Nam Định

24/06/1978

173

Đồng Giao, Kim Thành, Hải Hưng

29/6/1972

174

Tam Đồng,Yên Lãng, Vĩnh Phúc

28/6/1975

175

Định Tâm, Yên Định, Thanh Hóa

29/6/1972

176

Quang Minh, Kim Anh, Vĩnh Phú

03/07/1969

177

Phúc Thành, Vũ Thư, Thái Bình

29/6/1972

178

Thanh Liên, Thanh Chương, Nghệ Tĩnh

29/6/1972

179

Tây Hồ, Thọ Xuân, Thanh Hóa

3/7/1969

180

Diễn Viên, Diễn Châu, Nghệ Tĩnh

26/6/1967

181

Tân Thành,Vụ Bản, Hà Nam Ninh

20/6/1981

182

Hàn quảng, Quế Võ, Bắc Ninh

22/06/1970

183

Nam Giáp, Bạch Đông, Hà Tây

14/6/1968

184

Thanh Khê, Thanh Chương, Nghệ An

24/06/1978

185

Lê Lợi, Kiến Xương, Thái Bình

29/6/1972

186

Tân Hoà, Vũ Thư, Thái Bình

29/6/1972

187

Thị Xã Phú Thọ, Phú Thọ

24/06/1978

188

Hoằng Phong, Hoằng Hoá, Thanh Hóa

14/6/1968

189

TT. Xuân Lộc, Khác

1/7/1980

190

29/06/1972

191

3/7/1950

192

Vĩnh Thuỷ, Vĩnh Linh, Quảng Trị

26/6/1967

193

yên Phong, Yên Mô, Ninh Bình

24/06/1978

194

Nghi Đức, Nghi Lộc, Nghệ An

24/6/1978

195

Đông Lâm, Tiền Hải, Thái Bình

29/6/1972

196

Đoàn Lập, Tiên Lãng, Hải Phòng

24/06/1978

197

., Võ Lạp, Yên Bái

3/7/1969

198

., Lục Yên, Yên Bái

3/7/1969

199

Ngọc Tuỵ, Gia Lâm, Hà Nội

29/6/1972

200

Xuân Trường, Nghi Xuân, Hà Tĩnh

24/06/1978

201

Quỳnh Hồng

22/6/1970

202

Vinh Sơn, Anh Sơn, Nghệ An

14/6/1968

203

Xuân Mỹ,Nghi Xuân, Nghệ Tĩnh

28/6/1975

204

Yên Minh,Phố Lương, Hà Bắc

22/6/1970

205

Giao Liên, Giao Thuỷ, Hà Nam Ninh

14/6/1968

206

Vũ Tiến, Vũ Thư, Thái Bình

29/6/1972

207

Nghi Thịnh, Nghi Lộc, Nghệ An

24/6/1978

208

Phúc thịnh, Nghi thịnh, Nghi Lộc, Nghệ An

24/06/1978

209

Vĩnh Trung, Vĩnh Linh, Quảng Trị

14/7/1949

210

Cửa Nam, Vinh, Nghệ An

8/7/1974

211

Hưng Phú, Hưng Nguyên, Nghệ An

29/6/1972

 

Tổ
quốc
ghi
công

Tham gia sự kiện
  •   96 người đã chia sẻ trang này

Cộng đồng chia sẻ mới nhất

ledinhhoa2009
ledinhhoa2009 chia sẻ cảm xúc với liệt sỹ Lê Đình Thuật
29/09/2014 09:08

Tây ninh ngay 29/09/2014

ledinhhoa2009
ledinhhoa2009 chia sẻ cảm xúc với liệt sỹ Lê Đình Thuật
29/09/2014 09:07

tTaay ninh ngay 29/9/2014

ledinhhoa2009
ledinhhoa2009 chia sẻ cảm xúc với liệt sỹ Lê Đình Thuật
29/09/2014 09:05

Tây ninh ngày 29/09/2014

ledinhhoa2009
ledinhhoa2009 chia sẻ cảm xúc với liệt sỹ Lê Đình Thuật
29/09/2014 09:03

Ngĩa trang Thành Phỗ Tây Ninh ngày 29/09/2014

trongtrung.vo
trongtrung.vo chia sẻ cảm xúc với liệt sỹ Võ Kim Thao
24/09/2014 04:05

Tưởng nhớ chú, người mà cháu chưa từng được nhìn thấy mặt

Cộng đồng tri ân mới nhất

buithimuoi2013
buithimuoi2013 thắp hương liệt sỹ Bùi Khắc Khởi
18/10/2014 11:11
buithimuoi2013
buithimuoi2013 dâng hoa liệt sỹ Bùi Khắc Khởi
18/10/2014 11:11
buithimuoi2013
buithimuoi2013 thắp nến liệt sỹ Bùi Khắc Khởi
18/10/2014 11:11
buithimuoi2013
buithimuoi2013 thắp hương liệt sỹ Bùi Khắc Khởi
17/10/2014 12:11
buithimuoi2013
buithimuoi2013 dâng hoa liệt sỹ Bùi Khắc Khởi
17/10/2014 12:11

VIDEO TƯ LIỆU